Blog používateľa Peter Lecký

V decembri 2018 bola vydaná prvá verzia aplikácie určenej na prácu s obsahom vytváraným Slovenskou knižnicou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Ide o aplikáciu pre operačný systém Android, ktorá je súčasťou špeciálneho prostredia Corvus. I keď aplikačný set Corvus disponuje svojim vlastným čítačom obrazovky s vynikajúcou odozvou, existujú používatelia, ktorí prevažne zo zvyku dávajú prednosť iným čítačom, napr. TalkBacku a podobne. Preto vám dnes prinášame príspevok, v ktorom Peťo Lecký, programátor Corvusu popisuje, akým spôsobom je možné používať aplikáciu SKN, či iné aplikácie z nášho prostredia v kombinácii aj s inými čítačmi obrazovky a akú výhodu má použitie vstavaného Corvus Čítača.