Registračná karta pre zákazníkov Telekomu

Táto možnosť je určená pre nových používateľov Corvusu, ktorí si ho zakúpili predinštalovaný v smartfóne od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Zaregistrujte sa ako používateľ Corvusu a získajte kopu výhod:

  • CD s audiopomocníkom, ktorý vám uľahčí nie len prvé krôčiky s Corvusom,
  • darček - štartovací set QR tagov na označovanie predmetov,
  • informácie o novinkách, či užitočné rady a návody,
  • dozviete sa o pripravovaných stretnutiach s používateľmi a získate ďalšie výhody.
Adresa
Ako dotknutá osoba dávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi, ktorým je Touch&Speech n. o., Štiavnická 1825/6, 034 01 Ružomberok (IČO: 37923412) v rozsahu predloženom v tejto registračnej karte, a to na účely poskytovania používateľskej podpory k aplikačnému setu Corvus a na marketingové účely prevádzkovateľa. Súhlas poskytujem na dobu neurčitú, najdlhšie však do odvolania súhlasu. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.