Náš tím

COrvus má na svedomí tím chránenej dielne neziskovej organizácie Stopka. Vývoj vedie nevidiaci programátor Mgr. Peter Lecký - absolvent informatiky na FMFI UK v Bratislave, ktorý na pôde tejto univerzity niekoľko rokov pôsobil aj ako jeden z mála špičkových odborníkov na prístupnosť aplikácií. Celý tím je zložený z ľudí so zrakovým postihnutím a ich asistentov, ktorí sa už niekoľko rokov venujú vývoju aplikácie COrvus, ako aj poradenstvu pre klientov s postihnutím.

COrvus je aplikácia vyvíjaná nevidiacimi pre nevidiacich. Z vlastnej skúsenosti preto dobre poznáme možnosti i obmedzenia používateľov našej aplikácie a vieme navrhnúť efektívne a jednoduché riešenia.


Roman Martinovič

CEO, zakladateľ

Peter Lecký

Development

Peter Vágner

Development

Júlia Martinovičová

Marketing

Peter Bernát

Account manager

Gabriela Štítová

Assistant