Corvus Free

Corvus pracuje po nainštalovaní v bezplatnom režime (tzv. Corvus Free variant). V bezplatnom režime sú dostupné nasledujúce moduly:

  • Modul Slovenská knižnica pre nevidiacich: slúži na prehľadávanie a sťahovanie kníh a časopisov vydávaných v SKN, umožňuje prijímať informácie z knižnice, pracovník knižnice môže po vyžiadaní používateľom zaslať požadovanú knihu priamo do telefónu
  • Modul Západoslovenská distribučná: poskytuje informácie o aktuálnych výpadkoch a plánovaných odstávkach v elektrickej sieti Západoslovenskej distribučnej, umožňuje vyhľadať elektrikára vo vašej blízkosti, prípadne nahlasovať poruchy
  • Hudobný prehrávač: slúži na prehrávanie zvukových súborov v bežných formátoch, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, umožňuje prehrávanie kníh a časopisov stiahnutých pomocou modulu SKN
  • Správca súborov: slúži na správu súborov a priečinkov v telefóne
  • Android aplikácie: umožňuje rýchly prístup k všetkým aplikáciám nainštalovaným v telefóne, možnosť vytvoriť skupinu obľúbených (často používaných) aplikácií
  • Hlavná obrazovka Corvusu: informuje o aktuálnom stave telefónu (signál, batéria, aktuálny dátum a čas), obrazovku možno nastaviť ako predvolený launcher telefónu, no je na používateľovi, či má záujem Covus aj takto používať, alebo si ponechá pôvodný launcher telefónu
  • Základné nastavenia aplikácie: umožňuje nastaviť vlastnosti špeciálneho prostredia, pripojiť sa na WIFI, nastaviť Corvus notifikácie,…
  • Čítač obrazovky: umožňuje prácu s bežnými aplikáciami operačného systému, resp. inými aplikáciami nainštalovanými v telefóne. Aktivuje sa automaticky, po opustení Corvus prostredia, po návrate do prostredia sa automaticky deaktivuje.
  • Klávesnica Corvus: ide o klasickú klávesnicu 3X4, známu z telefónov Nokia. Klávesnicu je možné používať na písanie aj v bežných editačných poliach Androidu.

Tiež pripomíname, že okrem vyššie uvedených aplikácií a funkcií si môžete bezplatne vyskúšať i plnú verziu Corvusu a to až po dobu 90 dní. Stačí si len aktivovať demo licenciu priamo z Corvus Free. Po uplynutí skúšobnej doby sa fungovanie Corvusu opäť vráti do variantu Corvus Free.