Ako rozrozprávať telefón pri prvom štarte

Pokročilejší používatelia telefónov s operačným systémom Android isto vedia, že väčšinu týchto zariadení je možné s použitím špeciálnej skratky ozvučiť pri prvom spustení a teda si pri nastavovaní nového telefónu vystačia bez vidiacej asistencie. Pomerne často pri tom však narazia na problém, keď telefón vydáva zvuky TalkBacku (vstavaný základný čítač obrazovky pre Android), takže je zjavné, že čítač obrazovky beží, ale nerozpráva. Tento problém sa dá na niektorých telefónoch riešiť. Skôr ako sa dostaneme k opísaniu užitočného triku, zhrňme si, akým spôsobom pri ozvučení nového telefónu postupovať.

Po vybalení telefónu stlačíme a chvíľu pridržíme tlačidlo pre zapnutie telefónu a počkáme niekoľko sekúnd. Následne stlačme a pár sekúnd pridržme obe tlačidlá hlasitosti. V lepšom prípade sa teraz spustí TalkBack, alebo telefón zavibruje a pri tom sa možno ozve správa, že po opätovnom stlačení oboch tlačidiel naraz sa TalkBack spustí. Ak sa TalkBack nespustil, no telefón zavibroval, prípadne sa ozvala správa o nutnosti stlačiť obe tlačidlá hlasitosti ešte raz, tak stlačme obe tlačidlá ešte raz. Po úspešnom spustení TalkBacku môže nastať jedna z nasledujúcich situácií:

  1. TalkBack sa rozrozpráva anglickou syntézou reči a umožní nám vybrať jazyk. V takom prípade vyberme Angličtinu a pokračujme v nastavení telefónu, alebo vyberme slovenčinu, ale použime trik opísaný nižšie.
  2. TalkBack vydáva zvuky, ale nerozpráva. V takom prípade je aktuálne telefón v Slovenčine a mlčí pre to, že predvolená syntéza po Slovensky nevie. Aj v tomto prípade nám na niektorých telefónoch môže pomôcť trik opísaný nižšie.
  3. TalkBack nevydáva zvuky ani nerozpráva. V takomto prípade výrobca telefónu explicitne zakázal použitie skratky na spustenie TalkBacku a my budeme pri prvotnom nastavení telefónu potrebovať vidiaceho pomocníka.

A teraz poďme konečne k tomu triku. Ako už bolo naznačené v bodoch vyššie, najčastejším dôvodom, pre čo telefón pri prvotnom spustení vydáva zvuky TalkBacku no nerozpráva je fakt, že je predvolene vybratý jazyk, v ktorom predvolená syntéza reči nevie rozprávať a na to, aby to mohla vedieť sa potrebuje pripojiť k internetu a stiahnuť si potrebné dáta. Z toho je zrejmé, že ak by sme dokázali telefón pripojiť k internetu už počas prvého spustenia, mohol by sa problém vyriešiť. Toto platí prinajmenšom na telefónoch, kde sa ako predvolená syntéza reči používa syntéza Google, pretože tá Slovenčinu podporuje a po pripojení na internet si sama stiahne všetko potrebné a rozrozpráva sa. Toto aktuálne platí pre všetkých výrobcov okrem Samsungu. Ten má vlastnú syntézu reči a rozbehnutie Slovenčiny v nej je komplikovanejšie.

Teda to zhrniem. Pri telefónoch od všetkých výrobcov okrem Samsungu aktuálne platí, že ak bude telefón pri prvom spustení pripojený k internetu, tak sa nám po použití skratky pre spustenie TalkBacku tento rozbehne a bude pri tom aj rozprávať. Otázkou už len je, ako zabezpečiť, aby sme mali telefón automaticky pripojený k internetu. K dispozícii máme nasledujúce možnosti:

  1. V telefóne máme pri prvom spustení vloženú SIM kartu s aktivovanými dátami. Pri troche šťastia sa v tomto prípade internet rozbehne automaticky, nie je to však pravidlo.
  2. Ak máme k dispozícii vhodne nakonfigurovanú metalickú sieť, potom sa môžeme so 100 percentnou istotou automaticky pripojiť k internetu ak pri prvom spustení telefónu použijeme na pripojenie k internetu ľubovoľnú USB sieťovú kartu, ktorú k telefónu pripojíme prostredníctvom OTG redukcie. Táto možnosť je spoľahlivá, ak máme sieťovú kartu, ktorá je v Androide podporovaná. Osobne mám  aktuálne skúsenosť s kartou Dell USB 3.0 na Ethernet, vo všeobecnosti ale možno povedať, že karty podporované Linuxom, resp. také, ktoré pri inštalácii do Windows nepotrebujú špeciálny ovládač budú veľmi pravdepodobne podporované aj v operačnom systéme Android.

Poznámka: OTG redukcia je redukcia, ktorá umožňuje pripojiť k telefónu  niektoré USB zariadenia ako napríklad USB kľúče, externé disky, klávesnice, myši či sieťové karty. Ide o lacný doplnok, ktorý zoženiete vo väčšine  obchodov s elektronikou. Pri kúpe si však dávajte pozor, aby mala redukcia na "strane telefónu" správny konektor, teda USB-C ak máte telefón s moderným konektorom, alebo micro USB, ak máte na telefóne starší USB konektor.