Telefóny Xiaomi a služby čítačov obrazovky

Ak vlastníte niektorý z telefónov od spoločnosti Xiaomi a stáva sa vám, že po určitom čase dochádza k deaktivácii čítača obrazovky Corvusu (služba čítača obrazovky sa javí ako aktivovaná, ale nefunguje), alebo iného čítača, potom si overte, či máte pre váš čítač obrazovky povolené automatické spúšťanie. Voľbu nájdete v Android prostredí, konkrétne v NASTAVENIACH > APLIKÁCIE. Tam poklepte na POVOLENIA a aktivujte automatické spustenie. V zozname aplikácií začiarknite tú, pri ktorej dochádza k nefunkčnosti.
Voľba môže mať okrem čítačov obrazovky vplyv aj na iné aplikácie (napríklad Macrodroid), ktoré pre svoj beh potrebujú vlastnú službu prístupnosti. Ak vám teda nefungujú, vyskúšajte tip popísaný vyššie.