Corvus v. 2022.1.0

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 24. október 2022
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Môj Corvus

Ide o platformu, poskytujúcu možnosť hlasových a video hovorov prostredníctvom internetu a zdieľanie rôznych užitočných informácií. Podrobnosti pozri v používateľskej príručke.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Corvus korektne funguje aj na Androide 13.
Corvus teraz obsahuje funkcionalitu (pozri položku PONUKA > POMOCNÍK > VZDIALENÁ POMOC, resp. aplikáciu Môj Corvus), umožňujúcu vzdialené ovládanie telefónu. Funkcia je použiteľná napríklad na poskytovanie vzdialenej pomoci.
Corvus teraz obsahuje integrovanú hlasovú syntézu eSpeak. Ten sa spúšťa automaticky na odomykacej obrazovke po reštarte telefónu, alebo v prípade, že zlyhá predvolená syntéza reči a Corvusu sa to podarí detegovať. ESpeak je možné nastaviť aj ako predvolený. Pozri nastavenia reči.
V nastaveniach prostredia je teraz možné skryť moduly Corvusu, ktoré nepoužívate.
V nastaveniach prostredia je teraz možné začiarknutím voľby "na hlavnej obrazovke zobrazovať položky ponuky" nastaviť prostredie Corvusu tak, aby obsahovala hlavná obrazovka Corvusu priamo položky ponuky. Ponuka v takomto prípade obsahuje položku stav, obsahujúcu stavové položky, ktoré sa štandardne zobrazujú na hlavnej obrazovke.
V registri hovorov je teraz možné rýchlo skočiť na konkrétny dátum, pozri kontextovú ponuku ľubovoľného zoznamu hovorov.
Pri zadaní telefónneho čísla do aplikácie Telefón je teraz možné overiť, či sa dané číslo už nachádza v kontaktoch. Pozri kontextovú ponuku aplikácie telefón.
Corvus je teraz možné použiť ako aplikáciu na obsluhu telefónneho čísla. Prejavuje sa napríklad pri poklepaní na telefónnom čísle uverejnenom na webe.
V kontextovej ponuke zoznamov SMS správ sa teraz nachádza položka umožňujúca exportovať jednu alebo viacero označených správ do Poznámok. Správy sú potom uložené v poznámke, pri čom každá začína znakom #.
Corvus teraz umožňuje prezerať históriu vyslovených fráz. Zoznam je možné zobraziť v nastaveniach reči, alebo skratkovým gestom 2-poklepanie troma prstami na ľubovoľnom mieste v prostredí Corvusu.
V sekcii Pomocník (PONUKA > POMOCNÍK > REGISTRÁCIA) je teraz možné overiť mailovú adresu a nastaviť základné profilové informácie, ktoré sa používajú na platforme Môj Corvus.
V kontextovej ponuke modulu Android aplikácie sa teraz nachádzajú položky umožňujúce spravovať vybranú aplikáciu (zobraziť pre ňu dialóg Android nastavení), resp. túto aplikáciu odinštalovať (po aktivovaní sa zobrazí Android dialóg pre odinštalovanie aplikácie).
V kontextovej ponuke na všetkých relevantných obrazovkách aplikácie Elektronická pošta sa teraz nachádza položka súbory, umožňujúca rýchlo otvoriť priečinok obsahujúci uložené prílohy.
V kontextovej ponuke na hlavnej obrazovke aplikácie Šport sa teraz nachádza položka súbory, umožňujúca rýchlo otvoriť priečinok obsahujúci logy a nastavenia aplikácie.
V nastaveniach reči pribudla voľba, umožňujúca vynútiť pri plynulom čítaní vždy používanie predvolenej syntézy reči Androidu. Voľba má zmysel, ak používate ako predvolenú syntézu vstavaný eSpeak.
Sprievodca kontroly Android nastavení teraz umožňuje zakázať pre Corvus optimalizáciu batérie. Voľbu odporúčame využiť, ak vám napríklad v Corvuse nefungujú korektne budíky.
Aplikácia Rozpoznávanie bankoviek podporuje niekoľko ďalších afrických mien.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Položky označiť všetko a odznačiť všetko, ktoré sa nachádzajú v kontextovej ponuke veľkých zoznamov teraz umožňujú označovanie resp. odznačovanie všetkého od kurzora po začiatok, alebo koniec zoznamu, alebo celého zoznamu.
Corvus sa teraz pokúša pri poslaní SMS správy overiť, či je aktuálne signál a tlačidlo pre odoslanie sprístupní, len ak má signál dostatočnú kvalitu.
Ak používate pri reči stream pre prístupnosť, potom sa cez tento stream prehrávajú aj pípania Corvusu.
Kurzor v editačných poliach je teraz lepšie viditeľný aj na telefónoch s kvalitnými displejmi.
Po použití gesta pre reset syntézy reči 2 krát počas troch sekúnd sa teraz automaticky syntéza reči prepne na eSpeak. Predvolenú syntézu sa môžete pokúsiť aktivovať ďalším reštartovaním syntézy reči.
Položku pre zapnutie eSpeaku obsahuje aj ponuka, zobrazujúca sa po vyvolaní gesta na reset TTS, ak má používateľ v nastaveniach univerzálnych gest zapnutú voľbu „Gesto na reset TTS umožňuje aj deaktiváciu hlasového výstupu“.
Corvus obsahuje novú verziu knižnice Liblouis, podporuje teda novú Slovenskú normu pre zápis Braillovho písma.
Skratkové gesto 2-ťuk v zozname Android aplikácií vysloví meno tvorcu aplikácie. Funkciu možno použiť na identifikovanie aplikácie v situáciách, ak je v telefóne nainštalovaných viacero aplikácií s rovnakým názvom.
Implementované vylepšenie, ktoré odstraňuje zbytočné prázdne riadky v textoch niektorých špecificky formátovaných mailov.
Opravená chyba: 
Zapracovaná funkcionalita, ktorá umožňuje korektnú prácu s IMAP servermi, ktoré nesprávne informujú o prílohách, napríklad seznam.cz. V elektronickej pošte Corvusu je teda teraz možné sťahovať prílohy aj z takýchto serverov.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie pri použití funkcie skok na čas v hudobnom prehrávači, ak bola táto funkcia vyvolaná skratkovým gestom.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nemožnosť prehrávať podcasty, ktoré používali presmerovanie.
Opravená chyba, ktorá v špecifických prípadoch spôsobovala pád čítača obrazovky pri nastavovaní posuvníkov.
Opravená chyba, ktorá v špecifických situáciách spôsobovala pád Corvusu pri čítaní veľkých txt súborov.
Opravená chyba, ktorá pri niektorých podcastoch spôsobovala, že podcasty nebolo možné sťahovať.
Opravená chyba, ktorá v špecifických prípadoch spôsobovala nefunkčnosť regulácie hlasitosti s použitím gest 2-švihanie nahor resp. nadol.
Opravená chyba v aplikácii Telefón, ktorá spôsobovala, že sa v špecifických prípadoch pri nadväzovaní hovoru nezobrazila obrazovka pre prebiehajúci hovor.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na Androide 12 nebolo možné cez kontrolu Android nastavení nastaviť predvolenú klávesnicu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nestabilitu Corvusu v oblastiach s nekvalitným pripojením na mobilný internet.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri počúvaní podcastov online dochádzalo po zamknutí a odomknutí obrazovky k resetu podcastu (prehrávanie sa začalo od začiatku).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nekorektné fungovanie panelu pre prepínanie klávesnice počas editácie mimo prostredia Corvus.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v hudobnom prehrávači nebolo možné prehrávať súbory obsahujúce v názve znak #.