Corvus v. 2021.2.0

Dátum vydania verzie: 
sobota, 30. október 2021
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0, 11.0, 12.0
Aplikácia na stiahnutie: 

POZOR: Snažíme sa ísť s dobou a vám, používateľom Corvusu, prinášať pokročilé funkcie, ktoré výrazne uľahčia váš život. Tie si však vyžadujú použitie adekvátneho hardvéru, ale tiež operačného systému. Preto Corvus od tejto verzie nainštalujete do smartfónov s Androidom minimálne vo verzii 6.0. Veríme, že tento krok uvítate, pretože prinesie ešte viac jedinečných nápomocných funkcií.

Nový modul: 
Optické rozpoznávanie textu

Umožňuje rýchle čítanie (vykonáva OCR na obraze z kamery a teda umožňuje rýchlo prečítať texty na predmetoch okolo nás), skenovanie dokumentov (možnosť skenovať konkrétny papier s textom) a obsahuje aj históriu rozpoznaných textov.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
V editačných poliach Corvusu a štandardného Android prostredia je teraz možné písať s použitím Braillovho písma. Braillovskú klávesnicu je možné nastaviť ako primárnu, alebo sekundárnu, kedy sa aktivuje len ak je telefón naklopený do špecifických polôh. Podporované sú režimy písania na stole a v rukách, prostredníctvom klávesnice je možné napísaný text aj efektívne editovať. Podrobnosti pozri v PONUKA>POMOCNÍK>GESTÁ, alebo v používateľskej príručke.
Corvus teraz umožňuje vykonať optické rozpoznávanie textu na grafických súboroch (jpg, png, pdf obsahujúce grafiku,...), funkciu aktivujte poklepaním na príslušnom súbore v správcovi súborov, alebo prostredníctvom položky kontextovej ponuky správcu súborov.
Corvus teraz na telefónoch s Androidom 8.0 alebo novším umožňuje používať pre hlasový výstup stream určený pre služby prístupnosti,  vďaka čomu je možné regulovať hlasitosť reči a médií nezávisle na sebe. Voľbu je potrebné aktivovať (ponuka>nastavenia>reč). Hlasitosti je potom možné regulovať použitím položiek v ponuka>nastavenia>zvuk, alebo s použitím 2-shiftu na prepínanie režimov a následne gestami 2-švihy nahor resp. nadol (pre aktiváciu pozri PONUKA>NASTAVENIA>GESTÁ>UNIVERZÁLNE GESTÁ a tam voľba "Gestá pre úpravu hlasitosti nastavujú:"). Podrobnosti pozri v používateľskej príručke.
Skratkové gestá na aktiváciu funkcií na hlavnej obrazovke Corvusu boli rozšírené o trojprstové gestá. Aktuálne teda máte k dispozícii 30 skratiek.
Na hlavnej obrazovke Corvusu je teraz možné poklepaním troma prstami vyvolať Android aplikácie.
Hudobný prehrávač teraz umožňuje aj prehratie priečinka (pozri kontextovú ponuku správcu súborov). Obsah priečinka sa prehráva vrátane súborov obsiahnutých v jeho podpriečinkoch. Ak pre daný priečinok existuje záložka a priečinok neobsahuje podpriečinky, potom sa pri prehratí tohoto priečinka pokračuje od miesta referencovaného záložkou.
Aplikácia podcasty a RSS (v tejto verzii bol pôvodný názov čítačka RSS zmenený) teraz umožňuje vyhľadávanie podcastov prostredníctvom funkcie Apple podcasts. Pozri kontextovú ponuku na hlavnej obrazovke aplikácie.
Prostredníctvom aplikácie sťahovanie kníh je teraz možné pristupovať do archívu audio stôp komentovaných filmov na stránke trnka.biz.
V hlasovej asistentke pribudol povel pre hľadanie kníh v knižniciach. Podrobnosti pozri v PONUKA>POMOCNÍK>POVELY PRE HLASOVÉ OVLÁDANIE.
Corvus je teraz možné v podstatne väčšej miere ovládať aj s použitím externej klávesnice pripojenej k telefónu. K dispozícii sú skratky v prostredí, aj v režime čítača obrazovky. Podrobnosti pozri v kapitole o ovládaní prostredníctvom externej klávesnice v používateľskej príručke.
V nastaveniach hudobného prehrávača je teraz možné pri nastavení automatického vytvárania záložiek zvoliť aj voľbu "automaticky, no len v priečinkoch s knihami". V tomto režime bude Corvus automaticky vytvárať záložky pri prerušení prehrávania súborov, nachádzajúcich sa v priečinkoch alebo podpriečinkoch priečinkov nastavených ako cieľové pre sťahovanie kníh alebo časopisov z niektorej z knižníc.
V aplikácii diktafón je teraz možné nastaviť zdroj nahrávania (pozri nastavenia aplikácie). Odporúčame pre to vyskúšať, ktoré nastavenie je pre nahrávanie najvhodnejšie na vašom zariadení.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Bezplatná verzia Corvusu od tejto verzie obsahuje kompletnú aplikáciu sťahovanie kníh.
Corvus teraz na obrazovke pre zadanie pinu po reštarte telefónu explicitne vynucuje použitie syntézy Google TTS, ak je dostupná. Týmto eliminujeme problém momentálne nefunkčnej Slovenčiny v syntéze Samsungu, ktorá sa v tejto situácii štandardne používa ako predvolená na telefónoch Samsung.
Klávesnica Corvus pre písanie mimo špeciálneho prostredia bola významne vylepšená. Aktuálne nedochádza k stratám textu v niektorých editačných poliach, písanie funguje korektne aj v editačných poliach s automatickým doplňovaním textu.
Obrazovka informujúca o skončení časovača teraz obsahuje okrem názvu časovača aj slovo "dokončené".
Pri vytváraní časovača je teraz nutné špecifikovať názov, názov už nemôže byť nedefinovaný.
Corvus obsahuje najnovšiu verziu knižnice pre rozpoznávanie bankoviek, pribudlo aj niekoľko nových peňažných mien.
Na numerickej klávesnici Corvusu (klávesnica pre písanie čísel) je teraz možné napísať medzeru (nachádza sa na tlačidle 0). Na alfa numerickej klávesnici pribudli diakritické znaky českej abecedy.
Na nových inštaláciách Corvusu je teraz deaktivovaná skratka 2-švih doľava umožňujúca prepínať tienenie obrazovky.Aktivovať ju môžete s použitím voľby v PONUKA>NASTAVENIA>GESTÁ>UNIVERZÁLNE GESTÁ .
Pri aktualizácii kanálov v aplikácii Podcasty a RSS sú teraz oznamované len kanály, ktoré obsahujú nové relácie.
Opravená chyba: 
V kontextovej ponuke čítačky kníh sa teraz používa správny titulok okna.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v špecifických situáciách dochádzalo k nepredvídateľnému správaniu aplikácie internetové rádio.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že budenie prehrávajúce internetový stream sa automaticky neaktivovalo, ak používateľ v čase, na ktorý bolo nastavené práve v hudobnom prehrávači počúval niečo iné. Aktuálne sa v takejto situácii budí pomocou nastaveného zvonenia.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že bezprostredne po premenovaní časovača zostával v titulku okna pre úpravu časovača jeho pôvodný  názov.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť skoku na percentá v čítačke textových súborov.
Opravená chyba, keď sa pri nastavovaní nadpisov v čítačke textov automaticky nezobrazovala klávesnica.
Opravená chyba, kedy sa pri výbere internetového streamu v nastaveniach budíka v okne pre výber streamu používal nesprávny titulok.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád hudobného prehrávača, ak sa používateľ pokúsil gestom počas prehrávania nastaviť maximálnu rýchlosť prehrávania.
Opravená chyba, vďaka ktorej bolo možné v nastaveniach nastaviť meno a heslo aj pre knižnice, ktoré ho nevyžadujú (napríklad LibriVox).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť nastavenia hlasitosti reči počas hovoru (položka v PONUKA>NASTAVENIA>ZVUK).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v aplikácii Podcasty a RSS bolo možné pridať aj kanál, ktorý už je sledovaný.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa v aplikácii Podcasty a RSS nezaraďovali nové relácie na vrch zoznamu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri písaní externou klávesnicou boli číslice písané na hornom rade interpretované ako tlačidlá Corvus klávesnice a teda namiesto čísel písali príslušné znaky.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v aplikácii cestovné poriadky nebolo možné v niektorých špecifických situáciách pri vyhľadávaní spojov zmeniť cestovný poriadok.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v režime čítača obrazovky nefungovalo krátke stlačenie 2-shiftu na prerušenie reči.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri použití niektorých imap serverov Corvus mail klient nedokázal správne určiť priečinok pre odoslanú poštu.