Corvus v. 2020.2.0

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 28. december 2020
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0, 11.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Cestovné poriadky

Umožňuje prehľadávať cestovné poriadky Slovenských a Českých vlakovích a atobusovích spojov a Slovenskej MHD.

Internetové rádio

Umožňuje prehľadávať databázu radio-browser.info a samozrejme aj počúvať rádiá v nej nájdené.

Tréner (v Slovenskom jazyku)

Umožňuje natrénovanie základných gest a používania ovládacích prvkov vyskytujúcich sa v Corvuse.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
V dlhých zoznamoch je teraz možné vyhľadávať (použite 1-švihy nadol alebo nahor), prípadne hľadať ďalší (1-dvojšvih nadol) alebo hľadať predchádzajúci (1-dvojšvih nahor) výskyt naposledy hľadaného.
V hudobnom prehrávači je teraz možné upravovať výšku a rýchlosť prehrávania, príslušné nastavenia sa pamätajú aj v záložkách, pozrite nastavenia hudobného prehrávača.
Hudobný prehrávač teraz obsahuje equalizér. K dispozícii je 10 "vstavaných" predvolieb a možnosť vytvoriť si aj vlastné nastavenia. Podrobnosti viď v používateľskej príručke.
Corvus teraz možno na Androide 6 a novšom použiť ako predvolenú aplikáciu na telefonovanie. V tomto režime je možné používať dialógové služby (ak chcete slovenčinu, stlačte jednotku...), vytvárať konferenčné hovory a množstvo iného. Podrobnosti v používateľskej príručke. Na starších verziách Androidu Corvus nepodporuje obsluhu hovorov, je teda nutné používať štandardné Android obrazovky.
Corvus teraz umožňuje počas telefonovania automaticky zapínať alebo vypínať reproduktor, ak telefón oddialite od ucha, alebo ho k uchu priblížite, pozrite nastavenia telefónu.
Obrazovka počas hovoru teraz obsahuje okrem položiek uvedených nižšie aj zoznam prebiehajúcich hovorov, spolu s ich trvaním, prípadne stavom.
Na obrazovke počas hovoru je teraz možné aktivovať resp. deaktivovať Bluetooth a mikrofón.
Na obrazovke počas hovoru je teraz možné zobraziť klávesnicu na vytáčanie číslic počas hovoru. Klávesnica môže byť ako zoznam číslic priamo na obrazovke počas hovoru, alebo ako tlačidlo po stlačení ktorého sa zobrazí štandardná Corvus klávesnica alebo jednoduchý zoznam s číslicami.
Obrazovku hovoru je teraz možné počas hovoru opustiť a následne sa do nej vrátiť prostredníctvom položky "prebiehajúce hovory", ktorá sa počas hovoru nachádza na hlavnej obrazovke.
Na obrazovke počas hovoru je možné poklepaním na konkrétny hovor tento hovor ukončiť, odložiť alebo pridať do konferenčného hovoru (aplikácia na telefonovanie teda podporuje aj konferenčné hovory).
Corvus teraz podporuje dvoj-SIMkové telefóny.
V nastaveniach reči je teraz možné nastaviť si rýchlosť reči pre plynulé čítanie.
Corvus teraz dokáže fungovať v super tichom režime. Teda, ak je aktívny tichý režim, potom Corvus rozpráva len ak reaguje na priamu interakciu používateľa. Podrobnosti viď nastavenie reči.
V aplikácii Rozpoznávanie bankoviek je teraz možné mazať nepotrebné meny.
Pri použití nedefinovaného skratkového gesta na hlavnej obrazovke teraz Corvus umožní toto gesto namapovať priamo z hlavnej obrazovky.
Corvus teraz umožňuje zachrániť rozpísanú sms správu, ak z nej omylom vyskočíte napríklad stlačením domov. Pri pokuse písať novú správu sa opýta, či chcete pokračovať v tej rozpísanej.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
V Corvuse je teraz možné používať aj ovládanie hlasom. Ovládanie vyvoláte pridržaním 1-shiftu na hlavnej obrazovke. Zoznam povelov sa nachádza v pomocníku Corvusu.
Zosilnenie nahrávky v hudobnom prehrávači je teraz možné okrem 1-švihov nahor a nadol meniť aj voľbou na to určenou. Nastavenie zosilnenia je takisto možné ukladať v záložkách.
Na skratkové gestá na hlavnej obrazovke je teraz možné okrem spúšťania modulov a Android aplikáciách mapovať aj často používané funkcie, napríklad vytvorenie poznámky, spustenie nahrávania v diktafóne a pod. Preskúmajte zoznam mapovateľných príkazov priamo v Corvuse.
V aplikácii sťahovanie kníh je teraz možné prehľadávať všetky aktívne knižnice naraz, obľúbené knihy v jednotlivých knižniciach  sa takisto dajú zobraziť v jednom zozname.
Ak je Corvus nastavený ako aplikácia na telefonovanie, potom je možné prichádzajúci hovor prijať okrem gest aj rýchlim stlačením niektorého z tlačidiel hlasitosti 2 krát za sebou.
V kontextovej ponuke kontaktov a registra sa teraz zobrazujú položky pre volanie cez linky len ak sú linky definované. Inak obsahuje kontextová ponuka len položku volať.
Z aplikácie Telefón je teraz možné používať aj hviezdičkové riadiace príkazy, napríklad na zistenie kreditu a podobne.
Pri posielaní správy je teraz možné vybrať SIM, cez ktorú má byť správa odoslaná. Predvolene sa používa SIM, ktorá je predvolená v nastaveniach telefónu.
V aplikáciách Telefón, Kontakty a Register je teraz možné cez kontextovú ponuku určiť, cez ktorú SIIM chcete uskutočniť hovor, v prípade, že má telefón 2 karty. Predvolene sa na telefonovanie používa karta, ktorá je nastavená v Android nastaveniach ako predvolená.
Sekcia obsluha hovorov v nastaveniach bola premenovaná na Telefón.
Do sekcie Telefón boli presunuté položky na definovanie liniek zo sekcie prostredie.
Pri odpovedaní na mail sa teraz kurzor pri zobrazení novej správy automaticky presunie na položku pre úpravu textu.
Sekcia vybrané Android nastavenia teraz obsahuje linku na dialóg pre nastavenie predvolených aplikácií.
Pri aktivácii čítača obrazovky (pomocník>kontrola Android nastavení) je teraz možné aktivovať čítač v režime s rečou (pre nevidiacich), alebo v tichom režime (pre slabozrakých).
Kontextová ponuka v zozname mailov a zoznamoch kníh teraz obsahuje položku pre vyhľadávanie. Implementované je tu vyhľadávanie opísané vyššie.
V kontextovej ponuke v zozname kníh sú teraz preusporiadané položky podľa dôležitosti.
V Android aplikáciách v zozname všetkých aplikácií je teraz možné používať na menenie príznaku obľúbená aplikácia okrem položky v kontextovej ponuke aj švih doprava.
Zoznam obľúbených Android aplikácií teraz obsahuje ako poslednú položku "všetky aplikácie", prostredníctvom ktorej možno zobraziť všetky aplikácie bez nutnosti používať kontextovú ponuku.
Opravená chyba: 
Zoznam Android aplikácií sa teraz zobrazuje rýchlo, bezprostredne po spustení Android aplikácií.
Opravená chyba, ktorá na niektorých verziách operačného systému spôsobovala, že nebolo možné sťahovať knihy, obsahujúce exotické zoskupenia znakov.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na telefónoch s horším ovládačom zvukového zariadenia Corvus odsekával pípania všetkého druhu.
Opravená chyba (na strane dodávateľa knižnice), ktorá spôsobovala nefunkčnosť rozpoznávania bankoviek.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa v niektorých prípadoch po reštartovaní zariadenia neobnovil nastavený budík, prípadne aj iné nastavenia.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala vymazanie existujúceho súboru ak sa premenovaním iného súboru vytvoril súbor, ktorý už existuje.
Opravená chyba, keď na niektorých telefónoch dochádzalo k pádu aplikácie, ak sa používateľ pokúšal meniť hlasitosť zvukov ak bol telefón v režime nerušiť.
Opravená chyba, kedy sa pri zrušení úpravy hlasitosti v nastaveniach hlasitosti nezachovala pôvodná hlasitosť.
Opravená chyba, keď nedochádzalo k automatickému načítaniu nových správ, ak správa prišla v situácii, keď bol zobrazený zoznam doručených správ.
Implementovaná ochrana, ktorá deaktivuje automatické mazanie súborov na internom úložisku, ak sú uložené inde, ako v priečinkoch na to určených (k problému dochádzalo na Androide 10 a novšom).
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri neúspešnom pokuse stiahnuť knihu, dochádzalo k vytváraniu zbytočných prázdnych priečinkov.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád aplikácie, ak sa používateľ pokúšal rozbaliť poškodený, alebo nepodporovaný ZIP archív.
Upravená sekcia o programe, obsahuje nové meno našej organizácie.