Corvus v. 2020.1.0

Dátum vydania verzie: 
štvrtok, 28. máj 2020
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Navigátor

Ponúka základné navigačné funkcie: možnosť vytvárať alebo vyhľadávať trasy, navigácia po trasách, kompas, obľúbené body,... Aplikácia funguje v testovacom režime, viac informácií viď v používateľskej príručke.

Rozpoznávanie bankoviek (Cash Reader)

Umožňuje rozpoznávanie bankoviek viac ako 80 rôznych mien používaných po celom svete, modul používa knižnicu Cash Reader.

Makrá

Umožňuje vytvárať a spúšťať jednoduché makrá s cieľom automatizovať niektoré často používané funkcie Androidu. Napríklad prepínanie letového režimu, mobilných dát a podobne. Makrá možno spúšťať aj pomocou skratkových gest na hlavnej obrazovke. Podrobnosti viď v používateľskej príručke.

Počasie

Umožňuje vyhľadať mesto alebo obec z celého sveta a následne zobraziť hodinovú predpoveď počasia na 7 dní pre túto oblasť. Oblasti je možné ukladať ako obľúbené. Modul využíva dáta od  spoločnosti Meteoblue.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Funkcia Katalóg liekov (dostupná v aplikácii Lieky): Umožňuje vyhľadať detailné informácie o konkrétnom lieku v ACD Číselníku - slovenskej elektronickej databáze farmaceutických a príbuzných produktov. Viac informácií viď používateľská príručka.
Bezplatná verzia Corvusu odteraz obsahuje aj moduly počasie, lieky a makrá a nastavenia reči.
Gestom 2-dvojšvih nahor je teraz možné kdekoľvek v prostredí Corvusu zobraziť stavovú obrazovku aplikácie. Viac informácií viď v používateľskej príručke.
Gestom 2-dvojšvih nadol je možné kdekoľvek v Corvus prostredí stiahnuť Android lištu rýchle nastavenia.
Výrazne vylepšená funkcia potláčanie systémových dialógov.
V nastavení čítača obrazovky je teraz možné požadovať pri deaktivácii skúmania dotykom aj deaktiváciu reči. Viac informácií v používateľskej príručke.
Mazanie textu s použitím gesta 1-ťuk dvoma prstami má teraz lepšiu odozvu.
Na klávesnici Corvusu mimo špeciálneho prostredia je teraz možné používať kontextovú ponuku. Dostupné sú všetky funkcie okrem funkcie načítať QR kód.
V čítači obrazovky je teraz možné vyvolať kontextovú ponuku, ktorá obsahuje funkcie použiteľné vzhľadom na práve zameraný prvok. Na vyvolanie kontextovej ponuky potiahnite nahor a doprava.
Správcu súborov je teraz možné používať aj v jednoduchom režime, čím sa uľahčuje orientácia v súborovom systéme telefónu. Podrobnosti viď v používateľskej príručke.
V nastaveniach výrečnosti je teraz možné deaktivovať zvukové upozornenia na prechod medzi čítačom obrazovky a prostredím a naopak.
Pridaná bola nová klávesnica písanie výberom, uľahčujúca písanie na zariadeniach bez dotykového displeja a s minimom tlačidiel. Viac informácií viď v používateľskej príručke.
V aplikácii Slovenská knižnica pre nevidiacich je teraz možné odoberať prostredníctvom notifikácie informácie o nových knihách a časopisoch. Knihy a časopisy je možné sťahovať priamo z notifikácie. Podrobnosti viď v používateľskej príručke.
V nastaveniach čítača obrazovky je teraz možné zapnúť voľbu inteligentný fokus. Ak je voľba zapnutá, Corvus sa pri práci v štandardnom Android prostredí pokúša inteligentne zlučovať textové prvky patriace k sebe, čo urýchľuje prácu v mnohých aplikáciách.
V čítači obrazovky je teraz možné priradiť textový popis k neoznačeným prvkom, napríklad k tlačidlám bez popisu. Voľba sa nachádza v kontextovej ponuke čítača.
Posuvníky v čítači obrazovky je teraz možné v Androide 7 a novšom upravovať okrem štandardného spôsobu pridrž a ťahaj aj v tzv. režime posuvníka. Podrobnosti pozri v používateľskej príručke.
Hodnotu posuvníka je v Androide 7 a novšom v čítači obrazovky možné zadať aj napísaním hodnoty (viď kontextová ponuka na posuvníku).
Mailový klient Corvusu teraz rešpektuje hlavičky inreply-to a reply-to, správne teda funguje odpovedanie do konferencií a radenie správ do vlákien.
Sekcia gestá v podponuke pomocník teraz obsahuje kontextovú nápovedu (zoznam gest) pre čítač obrazovky.
Z Corvus obrazovky počas hovoru sa teraz môžete dlhým stlačením 2-shiftu dostať na domovskú obrazovku Corvusu a používať telefón. Do obrazovky počas hovoru sa vráťte švihnutím doľava na hlavnej obrazovke Corvusu.
V hudobnom prehrávači je teraz možné stiahnuť súbor prehrávaný z internetu. Použite na to položku uložiť, ktorá sa nachádza v kontextovej ponuke obrazovky počas prehrávania. Nahrávky sa ukladajú do priečinka podcast, nachádzajúceho sa v priečinku Corvus na internom úložisku telefónu.
Do kontextovej ponuky hlavnej obrazovky aplikácie čítačka rss (obrazovka zoznamu priečinkov) pribudla položka súbory, ktorou je možné rýchlo otvoriť priečinok obsahujúci audio súbory stiahnuté hudobným prehrávačom.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Funkcie využívajúce GPS a kompas teraz používajú centrálnu službu, ktorá zobrazuje notifikáciu na stavovej lište. Funkcie centrálnej služby sú aktuálne využívané v športovej aplikácii, lokalite a navigácii.
Modul knihy v aplikáciách bol premenovaný na prehliadačtxt súborov.
Upravené fungovanie aplikácie sťahovanie kníh. Predvolene sú teraz zapnuté všetky knižnice, Aktivovať a deaktivovať knižnice je možné s použitím položky aktívne knižnice v kontextovej ponuke aplikácie. Nastavenia pre jednotlivé knižnice boli presunuté do jednotlivých knižníc, dostupné sú aj v kontextovej ponuke v ľubovoľnom zozname kníh.
Pri poklepaní na Slovenskú knižnicu pre nevidiacich v aplikácii sťahovanie kníh sa teraz spúšťa priamo aplikácia SKN.
V aplikácii zápisník sa teraz pri vytváraní novej poznámky používa viacriadkové editačné pole.
Pri prechode cez posuvníky teraz čítač obrazovky vyslovuje aj ich aktuálnu hodnotu v percentách.
Bolo vylepšené automatické pozastavovanie prehrávania v prehrávači hudby, fungovanie automatického pozastavenia je teraz intuitívnejšie.
V dialógu pre zadanie licenčného reťazca je teraz predvolená číselná klávesnica.
V titulku Corvus obrazovky počas hovoru sa teraz zobrazuje meno alebo telefónne číslo, s ktorým hovor prebieha.
V nových inštaláciách Corvusu sú teraz hodnoty pre citlivosť švihu a poklepania nastavené na nízke.
Pri pridržaní shiftov je teraz signalizovaný dlhý shift okrem pípnutia aj krátkou vibráciou.
Bola aktualizovaná sekcia Ďakujeme.
Opravená chyba: 
Opravená chyba, ktorá spôsobovala časté odpájanie GPS v aplikácii šport.
Opravená chyba, keď sa pri zmene profilu nie vždy korektne nastavil titulok okna, obsahujúci názov profilu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala v špecifickej situácii nefunkčnosť aplikácie diktafón.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že na niektorých zariadeniach nefungovalo pridávanie novej wifi vždy správne.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasný odchod prehrávača hudby na pozadie a následne nemožnosť prehrávanie pozastaviť.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v niektorých notifikáciách zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich sa objavovali niektoré značky HTML.
Opravených niekoľko chýb vo vizuále aplikácií.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že sa za určitých okolností pri použití rozpoznávania reči zapísal do editačného poľa nadiktovaný text 2 krát.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nesprávne čítanie SMS správ začínajúcich číslom.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť položky odpovedať všetkým v elektronickej pošte.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nefunkčnosť automatického rolovania v Android nastaveniach na telefónoch Samsung s Androidom 10.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Corvus na niektorých telefónoch nezobrazoval intenzitu signálu.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nemožnosť pridávať s použitím kontaktov v mailovom klientovi adresy do políčok kópia a skrytá kópia.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nesprávne vyslovenie počtu mazaných notifikácií pri mazaní jednej notifikácie.