COrvus v. 1.5.0

Dátum vydania verzie: 
nedeľa, 3. september 2017
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.2 Jelly Bean, 4.2.1 Jelly Bean, 4.2.2 Jelly Bean, 4.3 Jelly Bean, 4.3.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Západoslovenská distribučná

Sprostredkováva informácie o aktuálnych poruchách a plánovaných odstávkach v distribučnej sieti Západoslovenskej distribučnej, umožňuje vyhľadať a kontaktovať elektrikára v danom okrese, filtrovanie elektrikárov podľa poskytovaných služieb, obsahuje kontakty na linky pre zákazníkov a hlásenie porúch.

Sťahovanie kníh

Umožňuje prehľadávanie katalógov knižníc a v prípade, že sú v aplikácii zadané prihlasovacie údaje, tak aj sťahovanie kníh. Verzia 1.5 umožňuje pracovať s knihami v: Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči, v medzinárodnej knižnici Librivox, v knižnici KDD (knihovna digitálních dokumentú) a knižnici Mathilda.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Správca súborov vie teraz rozbaľovať Zip archívy.
V editačných poliach a na klávesnici Corvus používanej mimo špeciálneho prostredia je možné používať na zadávanie textu diktovanie hlasom. Na aktiváciu funkcie použite dlhšie pridržanie 1-shiftu, diktovanie dokončite uvoľnením 1-shiftu, v prípade dlhšieho ticha sa ukončí automaticky. Pri použití tejto funkcie je potrebné aktívne pripojenie na internet.
Diktovanie v Slovenčine a Češtine rozpoznáva aj základné interpunkčné znamienka a znak pre nový riadok. Podrobnosti možno nájsť v používateľskej príručke
V kontextovej ponuke všetkých editačných polí sa nachádza položka, umožňujúca odstrániť diakritiku z aktuálneho textu. Funkcia môže byť užitočná pri diktovaní SMS.
Aplikácie telefón a kalkulačka boli upravené tak, aby v nich bolo možné používať na zadávanie údajov diktovanie hlasom.
V režime čítač obrazovky teraz funguje pri prešvihávaní zoznamov automatické rolovanie, zoznamy teda nie je potrebné ručne posúvať.
V ponuke pomocník pribudla položka gestá, umožňujúca zobraziť kontextovú nápoveď pre rôzne aplikácie a prvky ovládacieho prostredia. V zozname ktorý sa zobrazí vyberte a aktivujte ľubovoľnú položku
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
V aplikácii Android aplikácie od tejto verzie nie je možné použiť gesto švih doprava na označenie aplikácie ako obľúbenej. Na zmenu stavu obľúbená resp. neobľúbená aplikácia použite položku zmeniť stav, nachádzajúcu sa v kontextovej ponuke.
Corvus od tejto verzie vyslovuje v Slovenčine znak * ako hviezdička a znak / ako lomeno, aby sa zlepšilo ich rozpoznávanie pri diktovaní hlasom
Corvus teraz pri prechode cez nastavenia hesiel (napríklad v mailovom klientovi a knižniciach) vyslovuje 3 hviezdičky ktoré sa pri položkách zobrazujú v prípade, že je zadané nejaké heslo tak, aby boli vyslovované s použitím ľubovoľnej syntézy reči.
Pri aktivovaní platenej licencie si teraz používateľ nevyberá typ licencie, typ sa určuje automaticky na serveri Corvusu.
Pribudlo obmedzenie, ktoré umožňuje poslať licenčnú požiadavku len raz za 3 minúty.
Demo verzia Corvusu je teraz funkčná až 90 dní.
Opravená chyba: 
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasné pády Corvusu ak bolo aktivované čítanie notifikácií.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že pri zobrazení detailov o položke v niektorom z registrov sa namiesto mena zobrazoval reťazec „neznáme“.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že dochádzalo v niektorých prípadoch k poškodeniu odosielaných mailov v mailovom klientovi Corvusu v prípade, že obsahovali mená príjemcov diakritiku.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala pád Corvusu v prípade, že sa v zozname Android aplikácií nachádzala aplikácia bez ikony.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v režime čítača obrazovky v niektorých prípadoch nefungovalo prezeranie po znakoch, slovách, riadkoch a stranách.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že v režime čítača obrazovky Corvus čítal niektoré položky 2 krát.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že dochádzalo k pádu Corvusu v prípade, že sa používateľ pokúsil spustiť nahrávanie v diktafóne v čase, keď prebiehalo nahrávanie zvuku v inej aplikácii.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že ak bolo nahrávanie v diktafóne aktivované skôr ako Corvus dohovoril, potom bola na nahrávke aj reč Corvusu. Teraz je pred spustením nahrávania reč automaticky prerušená.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasné pády Corvusu pri používaní elektronickej pošty.