COrvus v. 1.3.0

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 25. júl 2016
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Francúzska, Holandská, Nemecká, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.2 Jelly Bean, 4.2.1 Jelly Bean, 4.2.2 Jelly Bean, 4.3 Jelly Bean, 4.3.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow
Nový modul: 
Elektronická pošta

Modul sprístupňuje elektronickú poštu cez protokol IMAP. Umožňuje prácu s viacerými kontami, poskytuje štandardné funkcie na prácu so správami, prílohami. 

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Funkcia expertný mód pri písaní kreslením: výrazne zrýchľuje písanie textou pri použití metódy písania kreslením .
V editačných poliach je pri prečítaní informácie o okne (2-poklepanie) prečítaná aj pozícia kurzora v texte, vyjadrená v percentách
Funkcia prerušenia reči: krátkym stlačením tlačidla pre znižovanie hlasitosti je možné prerušiť reč pri vyslovovaní dlhých fráz.
Informačný dialóg „o telefóne“ teraz obsahuje aj informáciu o výrobcovi a type telefónu .
Nové jazyky: Francúzsština, Holandčina, Nemčina, Poľština, Taliančina.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Došlo k zmenám v nástroji na správu licencií: používateľské prostredie je teraz prehľadnejšie .
Položky hlavnej ponuky boli preusporiadané za účelom dosiahnúť logické zoradenie aplikácií. Položka register sa teraz nachádza pod položkou kontakty, pod položku správy pribudla položka elektronická pošta .
Štandardne používané gesto 1-švih doľava, ktoré slúžilo na mazanie znaku v editačných poliach, alebo prvkov v zoznamoch bolo zmenené na gesto 1-dvojťuk. Gesto je veľmi podobné gestu dvojťuk, ktoré sa používa na mazanie textu v editačných poliach so zobrazenou klávesnicou.
V editačných poliach a aplikáciách v ktorých nieje možné použiť švih doľava na návrat (napríklad kalkulačka, kalendár, hra pätnástka) teraz funguje na vyvolanie funkcie späť resp. zrušiť gesto 1-švih doľava.
V aplikácii kalkulačka bolo gesto na zobrazenie histórie výpočtov 1-poklepanie zmenené na gesto 1-dvojšvih nadol.
Na klávesnice malé písmená, jedno veľké písmeno a veľké písmená pribudol na tlačidlo 1 znak bodkočiarka (;).
Editačné pole „upraviť príjemcov“ ktoré možno vyvolať z dialógu pre písanie novej správy teraz môže obsahovať okrem čísel, začínajúcich znakom plus oddelených zariadkovaním aj znaky – a /, ktoré sa často používajú na oddeľovanie skupín číslic. Pole je možné potvrdiť aj prázdne a resetovať tak zoznam príjemcov správy.
Boli zmenené predvolené nastavenia aplikácie, ktoré sa použijú pri prvom spustení po inštalácii. Aktuálne hodnoty zohľadňujú prístupnosť operačného systému android a zvyky používateľov.
Opravená chyba: 
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že Budík v niektorých prípadoch nebudil na telefónoch s operačným systémom Android 6.0.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že tlačidlá hlasitosti mali v niektorých zriedkavých situáciách horšiu odozvu.
Opravená chyba, ktorá vo veľmi zriedkavých situáciách mohla spôsobovať nechcený reštart niektorých syntéz reči.
Opravená chyba, ktora za určitých okolností spôsobovala, že dochádzalo k spontánnemu zmenšovaniu písma a ikon v prípade, že bolo na telefóne povolené otáčanie displeja.