COrvus v. 1.1.1

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 26. október 2015
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Slovenská
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.0 Ice Cream Sandwich, 4.0.1 Ice Cream Sandwich, 4.0.2 Ice Cream Sandwich, 4.0.3 Ice Cream Sandwich, 4.0.4 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean, 4.1.1 Jelly Bean, 4.1.2 Jelly Bean, 4.2 Jelly Bean, 4.2.1 Jelly Bean, 4.2.2 Jelly Bean, 4.3 Jelly Bean, 4.3.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop
Nový modul: 
Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Podpora tlačidlového telefónu LG Wine Smart (viď špeciálna kapitola v používateľskej príručke)
Čítač obrazovky je možné v operačnom systéme Android verzia 4.3 a novšom ovládať aj pomocou klávesnice, podrobné informácie v používateľskej príručke, presnejšie v kapitole venovanej telefónom s hardwarovou klávesnicou.
V nastaveniach prostredia je možné zapnúť používanie tlačidla späť nachádzajúceho sa na všetkých telefónoch. Ak je tlačidlo aktívne, možno ho použiť na rušenie operácií, prípadne vynáranie sa z ponúk.
Aplikácia COrvus bola preložená do češtiny.
V nastaveniach prostredia je možné zapnúť resp vypnúť automatické zobrazovanie klávesnice v prepisovateľných editačných poliach.
Opravená chyba: 
Opravená chyba keď COrvus nezobrazoval silu signálu v prípade, že sa telefón pripájal k sieti cez LTE.
Opravená chyba spôsobujúca pád aplikácie Register pri zobrazení prázdneho zoznamu udalostí.
Opravená chyba spôsobujúca pád pri vyvolaní kontextovej ponuky v prázdnom telefónnom zozname.