Správca Android aplikácií

Prostredníctvom tejto aplikácie je možné spustiť ľubovoľnú Android aplikáciu nainštalovanú v telefóne. Treba si však uvedomiť, že Android aplikácie nie sú súčasťou prostredia COrvus, ich ovládanie je preto iné ako to, na ktoré ste zvyknutí v COrvuse. Pri práci v takýchto aplikáciách sa používa vstavaný čítač obrazovky COrvusu.