Nastavenia

Táto aplikácia umožňuje prístup k rôznym nastaveniam telefónu a jednotlivých funkcií COrvusu. Po jej vyvolaní sa zobrazí ponuka s nasledujúcimi položkami.

 • Prostredie
 • Reč
 • Zvuk
 • Tóny
 • Displej
 • Odozva počas hovoru
 • Čítač obrazovky
 • Bezdrôtové pripojenie
 • Skratky na hlavnej obrazovke
 • Klávesnica
 • Vybrané Android nastavenia