Informácie o stave

Po spustení COrvusu sa automaticky zobrazí hlavná obrazovka, ktorá obsahuje základné informácie o telefóne a umožňuje vstup do hlavnej ponuky. Obrazovku možno nastaviť ako domovskú obrazovku telefónu, čo môže byť užitočné hlavne pre nevidiacich používateľov. V každom telefóne s operačným systémom Android možno domovskú obrazovku vyvolať stlačením tlačidla Domov.

Na hlavnej obrazovke sa vždy nachádzajú nasledujúce položky:

  • Vstup do ponuky (Ponuka)
  • Batéria: Poskytuje informáciu o aktuálnom stave batérie a nabíjaní.
  • Signál: Zobrazuje informáciu o sile signálu a o stave WiFi. Poklepaním na túto položku možno vyvolať nastavenia bezdrôtového pripojenia.
  • Dátum a čas: Zobrazuje informáciu o aktuálnom dátume a čase a v prípade, že je aktívny budík, informuje aj o jeho stave.