Hra obesenec

Známa hra, kde ide o hádanie názvov miest a obcí v rôznych krajinách. Podporuje viac úrovní obtiažnosti.