Hodiny a kalendár

Po jej vyvolaní sa zobrazí ponuka s nasledujúcimi položkami.

  • Čas budenia: Po vyvolaní tejto položky si COrvus postupne vypýta hodinu a minútu budenia. Aktuálne nastavený čas sa zobrazuje aj priamo pri položke určenej na nastavenie budenia.
  • Aktivácia a deaktivácia budíka: Pomocou tejto položky aktivujte alebo deaktivujte budenie.
  • Kalendár: Poklepaním na položku spustíte aplikáciu Kalendár.