Časovač

Umožňuje nastaviť časovač, ktorý vás upozorní po nastavenom čase, prípadne vytvárať ďalšie časovače. Predvolený časovač je možné ovládať aj hlasom, vami vytvorené časovače je možné hlasom spúšťať a zastavovať. Podrobnosti hľadajte v hlasových poveloch Corvusu.