Matej Hrebenda dostane svojho elektronického nástupcu

Mnohí z nás slabozrakých, či nevidiacich si ešte pamätáme, keď sme si domov z pošty nosili balíky s kotúčmi magnetofónových pásov a zakladali ich do našich starých kotúčových magnetofónov. Prípadne sme vláčili zväzky ťažkých braillovských kníh. Nie, nie, nejdeme vás presviedčať, aby ste prestali čítať Braillovo písmo. Domnievame sa, že poznanie Braillovho písma rozhodne patrí k základným zručnostiam každého nevidiaceho človeka a čítať texty v Braillovom písme je nepochybne dôležité i dnes. Veď nie sme žiadni analfabeti. No audiopásy, magnetofónové kazety, ba dokonca i CDčka sú už naozaj prekonanou záležitosťou. Doba poriadne pokročila a veľa čitateľov so zrakovým postihnutím si dnes svoje knihy, či časopisy zapožičiava z knižnice oveľa komfortnejšou cestou. Digitálna knižnica SKN dokázala, že aj v knižničných službách pre ľudí so zrakovým postihnutím sa sledujú moderné trendy. No faktom je, že je ešte veľmi veľa ľudí, ktorí predsa len dajú prednosť poštovej zásielke akoby mali knihu vyhľadávať a sťahovať prostredníctvom webu. A aj keď sa situácia oveľa zjednodušila potom ako Slovenská knižnica pre nevidiacich ponúkla svojim čitateľom aplikáciu SKN je jasné, že web ani smartfóny s dotykovými obrazovkami nebudú riešením pre každého. V neziskovej organizácii Stopka, ktorá je autorom setu aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým, ako aj spomínanej aplikácie SKN, to plne chápeme. Snažíme sa ľudí motivovať k využívaniu moderných technológií, no palicu nelámeme ani nad tými, ktorí cítia z takýchto riešení neprekonateľný strach.

Predstavte si ale, že by ste doma mali možno veľmi podobný prehrávač vášmu magnetofónu. Po stlačení tlačidla len spustíte prehrávanie, iným tlačidlom pretočíte na ďalšiu kapitolu, či ďalšiu knihu. Všetko veľké, dobre hmatateľné, skutočne jednoduché. Žiaden dotykový displej, len niekoľko úplne obyčajných tlačidiel. Toto zariadenie by si dokonca vedelo za vás knihy z knižnice požičať a vy by ste nikam na žiadnu poštu už nemuseli. Stačilo by len zariadeniu povedať akú knihu má pre vás vyhľadať, či zatelefonovať do knižnice, poradiť sa s knihovníkom, ktorý by vám do takéhoto zariadenia knihu poslal ako do poštovej schránky. Nebolo by to výborné? Určite existuje mnoho čitateľov, ktorých by takéto niečo potešilo. Presne preto sa v Stopke n.o. od prvého januára tohto roku pustili aj do vývoja práve takéhoto zariadenia. A nie je náhoda, že mu dali meno MATEJ. Veď presne tak, ako nevidiaci kníhkupec Matej Hrebenda roznášal svoje knihy po celom Slovensku, tak aj náš MATEJ sa stane takým domácim zdrojom kníh a informácií.

Zariadenie bude určené najmä čitateľom so zrakovým postihnutím, ktorí z rôznych subjektívnych, či objektívnych príčin s internetom pracovať nevedia, nechcú, nemôžu, majú problém pri zvládaní počítačových pomôcok a práce s webom. Už teraz sa môžu tešiť na MATEJa, ktorý sa bude vyznačovať malým množstvom hmatovo výrazných tlačidiel, jednoduchým ľahko pochopiteľným ovládaním, svojou robustnosťou i kvalitným hlasovým výstupom a možnosťou pripojiť štandardnú počítačovú klávesnicu. Zároveň ho bude možné ovládať aj s použitím rozpoznávania reči.

Ale to už moc predbiehame. Celý projekt má 22 mesiacov a špeciálnu kompenzačnú pomôcku MATEJ je potrebné najskôr poriadne navrhnúť a následne vyrobiť niekoľko prototypov, ktoré budú určené na odskúšanie odborníkmi i samotnými používateľmi.

Sme veľmi radi, že svoju podporu pre vznik takéhoto zariadenia vyslovili Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka, ktoré budú s nami spolupracovať najmä pri pilotnom odskúšaní vyvinutých prototypov.


logo_esf_na_sirku_0.png

logo_op_lz_na_sirku_0.png

logo_ia_mpsvar_sr_na_sirku_0.png


Projekt „MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím“ realizuje Stopka n.o. vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom pre výzvu Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, v ktorej Stopkáči uspeli, je  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (www.employment.gov.sk) a sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra MPSVaR SR (www.ia.gov.sk).