Corvus v. 2023.1.0

Dátum vydania verzie: 
utorok, 14. február 2023
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Skenovanie bločkov

Umožňuje naskenovať QR kód z pokladničného dokladu vydaného slovenským obchodníkom a následne zobrazí informácie o danom bločku získané cez API Slovenskej finančnej správy. Vyžaduje pripojenie na internet, bločky aj archivuje.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
V aplikácii Sťahovanie kníh pribudla knižnica zvukovaknihovna.cz.
Klávesnica Corvus mimo prostredia vie teraz v špecifických prípadoch ponúknuť návrhy automatického doplnenia. API na to určené však žiaľ používa veľmi málo aplikácií.
Na klávesnici mimo prostredia je teraz dostupné aj ovládanie tlačidlami, užitočné pre slabozrakých používateľov.
Jednotlivým časovačom je teraz možné nastaviť zvuk ukončenia časovača.
Funkciu Lokalita je teraz možné ukončiť pomocou funkcie v kontextovej ponuke aplikácie. Použite napríklad, ak máte zapnutú lokalitu na hlavnej obrazovke, no aktuálne ju  chcete vypnúť.
Corvus si teraz na telefónoch s Android 12 alebo novším ofarbuje focus (orámovanie zameraného objektu, ak je zapnuté skúmanie dotykom).
Hovory Môj Corvus sa teraz automaticky neukončia pri opustení obrazovky počas hovoru a je možné sa k nim vrátiť pomocou položky na hlavnej obrazovke, podobne ako to je s bežnými hovormi.
Vzdialenú pomoc je teraz možné vykonávať okrem režimu bez hovoru aj v súbehu s Corvus hlasovým alebo video hovorom. Režim vyberte v nastaveniach Môj Corvus, alebo vždy pri ponúkaní pomoci.
Vylepšená klávesnica písanie tlačidlami. Implementovaný filter ktorý zamedzuje zmene tlačidla po tom, ako používateľ začal priklepávať. Eliminuje problém, keď používateľ pri zdvíhaní prstov po výbere písmena uvoľní priklepávací prst neskôr ako výberový, čím nechcene zmení písmeno.
Zoznam priateľov v aplikácii Môj Corvus je teraz triedený podľa abecedy a funguje v ňom filtrovanie podobné tomu v bežných kontaktoch (použite štandardné gesto pre spustenie vyhľadávania).
Kontextová ponuka v zozname priateľov teraz obsahuje položku detaily, zobrazujúcu detailné informácie o zameranom kontakte.
Na hlavnej obrazovke sa teraz počas poskytovania vzdialenej pomoci zobrazuje položka umožňujúca rýchlo sa vrátiť do prebiehajúcej pomoci. Prostredníctvom ponuky, ktorá sa zobrazí po poklepaní na ňu možno aj vypnúť mikrofón, vyvolať vypínaciu obrazovku či ukončiť spojenie.
Vstavaný E-speak teraz vyslovuje znak - v číslach, aby bolo zrejmé, ktoré čísla sú záporné (užitočné napríklad v aplikácii Počasie).
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Implementovaná podpora pre moderné skúmanie dotykom. Ak je aktívne, spodné tlačidlá na navigačnej lište sú vždy v režime čítač obrazovky. Funguje od Androidu 11, na telefónoch Samsung až od Androidu 12.
Implementácia moderného skúmania dotykom rieši aj záhadný pád časti Chromu pri aktivovaní Corvus klávesnice.
Pri úpravách textu mimo Corvus prostredia teraz používa klávesnica na komunikáciu so systémom novšie api a funguje spoľahlivejšie. Pri písaní teraz klávesnica aktualizuje text aj na základe zmien od aplikácie, s ktorou práve pracujeme, text sa teda môže meniť aj inak ako len zadávaním textu používateľom.
Bola aktualizovaná knižnica pre optické rozpoznávanie textu, používame ju aj pri rozpoznávaní textov v pdf a jpg.
Bolo výrazne vylepšené scanovanie čiarových kódov, hľadanie kódu je teraz podstatne jednoduchšie.
Pri použití vzdialenej pomoci sa teraz ignorujú nastavenia ohľadne vypnutého čítača a potláčania systémových dialógov, aby bola zachovaná čo najlepšia funkčnosť vzdialeného ovládania.
Na to aby bolo možné vzdialenú pomoc použiť je odteraz požadovaný beh služby prístupnosti Corvusu.
Pri odoslaní ľubovoľnej notifikácie Corvusu sa teraz zobrazuje a vyslovuje správa o úspešnosti alebo neúspešnosti operácie.
Voľba nastavenia>telefón>zablokovať gestá, ak je telefón pri uchu, je teraz predvolene zapnutá.
Opravená chyba: 
Opravené chyby spôsobujúce občasné nefunkčnosti Lokality.
Opravená regresia, spôsobujúca nefunkčnosť prehrávania internetových streamov v budíkoch.
Opravených niekoľko chýb, ktoré mohli potenciálne spôsobovať straty informácie o licencii (nutnosť reaktivácie licencie).
Opravená chyba, spôsobujúca, že na hlavnej obrazovke v niektorých situáciách neboli vyslovované metainformácie o pozícii v zozname (1 zo 6 a podobne).
Opravená chyba, ktorá za určitých okolností spôsobovala, že zostal na pozadí bežať Corvus hovor.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala občasnú nefunkčnosť načítavania NFC tagov v aplikácii Označovač predmetov.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala, že obrazovka prebiehajúceho hovoru Môj Corvus zostávala v zozname bežiacich aplikácií.
Opravené chyby v textoch aplikácie.