Nastavujeme novú cenu pre Corvus Effective

Corvusobranie a s ním časy, keď sme vám ponúkali licenciu Corvus Effective za akciovú cenu 24,90 €, máme definitívne za sebou. A dnes je treba zodpovedať otázku, ako ďalej. Vráti sa cena tejto obľúbenej licencie Corvusu s plnou funkčnosťou a viazanosťou na zariadenie späť na pôvodných 98 €? Alebo v Touch&Speech prídeme s iným riešením, ktoré by zvýšilo dostupnosť plne funkčného Corvusu pre každého naozaj natrvalo a nie len počas podobných akcií ako bolo Corvusobranie?

Z úvodníka by sa mohlo zdať, že stanovovanie výšky poplatku za používanie tej - ktorej licencie Corvusu je takým malým losovaním tej správnej ceny z klobúku, ale tak to rozhodne nie je. Pri tvorbe ceny nášho aplikačného setu sa snažíme zohľadňovať mnoho faktorov, pričom na rozdiel od podobných náhodných krátkodobých projektov, ale aj na rozdiel od väčších komerčných projektov, nie je našim cieľom vyťažiť z predaja čo najviac. Corvus nikdy nevznikal ako komerčný projekt, čo podčiarkuje i fakt, že ho vyvíja nezisková organizácia, ktorá tak ako jej to aj zákon ukladá, všetok prípadný zisk opäť vracia na poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb v záujme nevidiacich a slabozrakých. Aj preto je pri stanovovaní cien jednotlivých licencií našim prvoradým cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť vývoja Corvusu a jeho primerane rýchle napredovanie (keďže aj pri Corvuse sa 100% z predaja vracia do jeho vývoja a s ním spojenej používateľskej podpory). Našim používateľom sa proste snažíme garantovať, že tu budeme aj o rok, o dva a aj vďaka tomu, že licencie Corvusu sú čiastočne spolatnené, darí sa nám ho pre vás vyvíjať už viac ako 9 rokov. A aj keď cena, ktorú používatelia za Corvus zaplatia nepredstavuje ani jednu pätinu z nákladov na jeho vývoj, ide rozhodne o dôležitú časť našich príjmov, bez ktorej by sme už existovať nemohli.

Na druhej strane je však pre nás mimoriadne dôležitý aspekt dostupnosti Corvusu pre každého. Aby sa nestal len luxusnou pomôckou pre tých, čo si ho môžu dovoliť a prípadne pre tých, ktorým na jeho zaobstaranie poskytne príspevok štát (všetci vieme, že to nie je vždy jednoduchá cesta). A tak sme pred skončením doterajšej akcie na licencie Corvus Effective zasadli, vyhodnotili sme ponaučenia z Corvusobrania a prišli sme k definitívnemu záveru, že Corvusobranie otvorilo náš aplikačný set ešte oveľa väčšej skupine ľudí ako sme čakali. Záujem o akciové licencie Corvusu predbehol naše očakávania a ukázal nám, že pôvodná cena 98 €, i keď v porovnaní s inými riešeniami nie je nijako premrštená, mohla byť stále ťažko prekonateľnou bariérou pre veľa ľudí. No a treba sa pozrieť aj dopredu, pričom výhľad do budúcnosti v nás nevzbudzuje optimizmus, že by sa táto bariéra pri zachovaní pôvodnej ceny mohla postupne znižovať. Skôr naopak.

A tak sme sa rozhodli pristúpiť k radikálnemu riešeniu – nastaviť novú trvalú cenu pre Corvus Effective tak, aby bol tento plne funkčný variant Corvusu i naďalej dostupný naozaj pre všetkých. Žiaľ, pri zohľadnení trvalej udržateľnosti o ktorej sme písali už vyššie a tiež pri zohľadnení stále stúpajúcich nákladov si nemôžeme dovoliť uvoľniť Corvus zadarmo. A nemôžeme si dovoliť ani ponechať osvedčenú akciovú cenu 24,90 €.

Koľko teda bude Corvus Effective vlastne stáť?

No Corvus Effective však oproti pôvodným 98 € predsa len zlacnie. O koľko, to vám teraz hneď nepovieme. V nasledujúcich dňoch totiž spoločne nastavíme novú cenu Corvusu a to tak, že každý deň odo dnes, teda od 1. mája 2022 pridáme k pôvodnej jeho akciovej cene 24,90 € jedno EURO, a to až kým nastavíme tú správnu cenu. Takže napr. dnes (1.5.2022) je Corvus za 25,90 €, zajtra (2.5.2022) bude jeho cena o ďalšie EURO vyššia (teda 26,90 €). A kedy sa nárast ceny zastaví, teda v ktorý deň so zvyšovaním ceny skončíme, to si tiež zatiaľ necháme pre seba. Preto vám odporúčame, ak o Corvuse uvažujete, aby ste si licenciu Corvus Effective objednali čím skôr. Platí totiž, čím skôr - tým výhodnejšie!

Prečo to takto robíme?

Prečo rovno nepovieme, aká bude cena Corvus Effective v ďalšom období? Pretože niektorí z nášho tímu sami trpia tou hlúpou vlastnosťou, že si veci nechávajú na poslednú chvíľu a občas sa tak môže stať, že niečo prípadne aj nestihnú. Corvus sme niekoľko mesiacov ponúkali za vynikajúcu cenu 24,90 €. Každý mal príležitosť si ho za túto cenu zakúpiť. No máme pochopenie aj pre tých, čo si to nechali na poslednú chvíľu a potom tak trochu pozabudli. Tak aj tí majú ešte príležitosť, aj keď za každý deň svojho váhania si už o niečo viac priplatia.

Ešte pár dôležitých informácií:

  • Licencia Corvus Effective – je plne funkčná licencia Corvusu s doživotnými aktualizáciami. Z hľadiska funkčnosti ide o najvyšší možný variant Corvusu. Jediný rozdiel voči drahšej licencii Corvus Effective PLUS je že na rozdiel od Effective PLUS verzie, ktorá je viazaná na telefónne číslo a je teda prenositeľná medzi zariadeniami, je licencia Effective viazaná na IMEI konkrétneho zariadenia. Medzi zariadeniami je teda neprenosná, čo ale kompenzuje jej výrazne nižšia cena.
  • Aká cena vlastne platí? Pre daný deň je ľahko vypočítateľná. Až do konca „nastavovania novej ceny“ si za každý májový deň od 1.5. pripočítajte k pôvodnej akciovej cene 24,90 z Corvusobrania jedno EURO. Informáciu o ceny sa ale budeme snažiť aktualizovať aj na našom webe a facebooku.
  • Dôležité ešte je, že používateľ zaplatí takú cenu, aká platila v deň odoslania objednávky. Teda nie v deň úhrady. Na úhradu má klient 14 dní od odoslania pokynov na úhradu.
  • Corvus Effective za zvýhodnenú cenu si môžete objednať prostredníctvom nášho webu, a to na adrese: https://www.corvuskit.com/sk/eform/submit/order-software. Prípadne si ho môžete objednať aj predinštalovaný v telefóne a to na tejto adrese: https://www.corvuskit.com/sk/eform/submit/order-hardware. Po odoslaní objednávky vám na váš e-mail zašleme potvrdenie s údajmi na platbu. Po prijatí platby na náš účet vám obratom odošleme licenčný kľúč na aktiváciu Corvusu.

Poďakovanie

Záverom treba priznať, že k danému kroku by sme ani pri najlepšej našej vôli nemohli pristúpiť bez trvalej podpory našich terajších donorov a partnerov, ktorým osudy nevidiacich a pojem prístupnosti technológií rozhodne nie sú ľahostajné.  Novú cenu Corvus Effective tiež nastavujeme s presvedčením, že k tým súčasným sa v krátkej budúcnosti pridajú aj ďalší donori i partneri, ktorých ešte pre naše myšlienky a prácu dokážeme nadchnúť. V každom prípade ďakujeme nie len, no aj Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis, organizácii Google.org, Fondu SK-NIC, Nadácii SlSp a mnohým ďalším.

Malá rekapitulácia

Ako teda bude cena Corvus Effective narastať?

  • 1.5.2022 za 25,90 €
  • 2.5.2022 za 26,90 €
  • 3.5.2022 za 27,90 €
  • 4.5.2022 za 28,90 €
  • 5.5.2022 za 29,90 €
  • a tak ďalej, až kým sa cena zastaví.

A kde, resp. kedy sa rast ceny Corvus Effectiv zastaví? Bude to isto pod pôvodnou cenou 98 €. Kedy to ale presne bude, to vám teraz ešte neprezradíme. Zatiaľ platí, že čím skôr Corvus Effective objednáte, tým vám poskytneme výhodnejšiu cenu. Tešíme sa na vaše objednávky a veríme, že Corvus naplní vaše očakávania a my takto pomôžeme ešte väčšiemu množstvu nevidiacich a slabozrakých ako doteraz.