Corvus v. 2021.1.0

Dátum vydania verzie: 
utorok, 27. apríl 2021
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0, 11.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nový modul: 
Časovač

Umožňuje nastaviť časovač, ktorý vás upozorní po nastavenom čase, prípadne vytvárať ďalšie časovače. Predvolený časovač je možné ovládať aj hlasom, vami vytvorené časovače je možné hlasom spúšťať a zastavovať. Podrobnosti hľadajte v hlasových poveloch Corvusu.

Stopky

Ponúka štandardné funkcie stopiek - štart, stop, nulovanie, medzičasy, úseky a export hodnôt.

Automatické hlásenie času

Umožňuje nastaviť automatické hlásenie času a zmeškaných udalostí. Možno aktivovať len v niektorých hodinách dňa, prehráva aj zvuk.

Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
V aplikácii Budík je teraz možné vytvárať viacero budíkov s rozšírenou funkcionalitou (budenie vo vybraných dňoch týždňa, nastavenie tónu, vyslovovania času, zosilňovania, odkladu, funkcia spustenie internetového rádia).
Corvus teraz umožňuje extrahovanie textu z formátov PDF, RTF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, (X)HTM(L) a EPUB. Vyvoláte poklepaním na príslušnom súbore v Správcovi súborov. Náhľad len zobrazí text a neukladá ho, extrahovanie textu vyrobí .txt súbor, v ktorom fungujú záložky pri zatvorení a pod.
Prostredníctvom kontextovej ponuky v Správcovi súborov je teraz možné súbor pod kurzorom otvoriť v Androidovej aplikácii. Po aktivovaní sa zobrazí štandardný dialóg Androidu pre výber aplikácie, alebo konkrétna aplikácia.
Správca súborov teraz obsahuje v kontextovej ponuke položku umožňujúcu zdieľať súbor pod kurzorom prostredníctvom Android aplikácie podobne, ako to funguje v iných správcoch súborov.
V editačných poliach je teraz možné prostredníctvom kontextovej ponuky alebo 1-poklepaním aktivovať niektoré internetové adresy (otvoria sa v externom internetovom prehliadači), telefónne čísla (zobrazia sa v aplikácii Telefón) a e-mailové adresy (použijú sa v aplikácii Elektronická pošta).
V prepisovateľných editačných poliach je teraz možné použiť gesto 1-dvojšvih doľava na vymazanie textu medzi kurzorom a značkou.
V ľubovoľnom zozname je teraz možné prostredníctvom gesta 2-ťuk zopakovať aktuálnu položku pod kurzorom.
V ľubovoľnom editačnom poli je teraz možné gestom 2-ťuk vyhláskovať písmeno pod kurzorom s použitím slovnej abecedy (Adam, Božena,...).
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Gesto pre uloženie značky v editačných poliach bolo zmenené z pôvodného 1-poklepanie (teraz sa používa na aktiváciu aktívneho prvku) na 1-dvojšvih doprava.
Pri editácii poznámky v aplikácii Zápisník sa teraz používa viacriadkové editačné pole.
Slabozrakí používatelia teraz môžu pri ovládaní tlačidlami použiť tlačidlo pre diktovanie hlasom aj na ukončenie diktovania.
Na domovskej obrazovke bolo pri aktívnom ovládaní tlačidlami tlačidlo späť v rade Corvus tlačidiel nahradené tlačidlom pre ovládanie hlasom. Tlačidlo možno použiť na spustenie aj ukončenie diktovania povelu.
Aplikácia Internetové rádiá teraz korektne využíva zrkadlové servery, čo zvyšuje jej spoľahlivosť.
Hudobný prehrávač teraz podporuje formát .m4a.
Opravená chyba: 
Výrazne sme vylepšili stabilitu a spoľahlivosť aplikácie Kalendár.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala zmeny hlasitosti telefónu v situácii, keď bola spustená po vyvolaní gesta v kombinácii so shiftom niektorá Android aplikácia alebo obrazovka systému.
Opravených niekoľko chýb zvyšujúcich stabilitu Corvusu pri telefonovaní.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala zatvorenie obrazovky prichádzajúceho hovoru v situácii, keď hovor prišiel počas iného prebiehajúceho hovoru, ktorý bol náhle ukončený.
Opravená chyba, ktorá na niektorých telefónoch spôsobovala, že po ukončení hovoru sa pri priblížení telefónu k tvári vypínala obrazovka.
Opravená chyba v preklade do českého jazyka, keď bola „nedeľa“ nesprávne preložená ako „sobota“.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala na niektorých telefónoch s platnou licenciou Corvusu za určitých okolností nefunkčnosť rozpoznávania bankoviek v plnej verzii.