Corvus v. 2020.1.1

Dátum vydania verzie: 
pondelok, 24. august 2020
Lokalizácia: 
Anglická, Česká, Nemecká, Poľská, Slovenská, Talianska
Podporované verzie operačného systému Android: 
4.4 KitKat, 4.4.1 KitKat, 4.4.2 KitKat, 4.4.3 KitKat, 4.4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 5.0.1 Lollipop, 5.0.2 Lollipop, 5.1 Lollipop, 5.1.1 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 6.0.1 Marshmallow, 7.0 Nougat, 7.1 Nougat, 7.1.1 Nougat, 7.1.2 Nougat, 8.0 Oreo, 8.1 Oreo, 9.0 Pie, 10.0
Aplikácia na stiahnutie: 
Nová funkcia, alebo vylepšenie: 
Corvus čítač obrazovky terakorektne funguje na šifrovaných telefónoch. Umožňuje zadať heslo pre dešifrovanie telefónu a podporuje zmenu syntézy reči po dešifrovaní úložiska. Pre korektné fungovanie je rovnako ako pri ostatných čítačoch potrebné mať funkčnú syntézu reči od Googlu.
Hudobný prehrávač teraz umožňuje zosilniť príliš tiché nahrávky s použitím špeciálneho efektu. Použite 1-švihy nahor a nadol.
Zmena funkcie, alebo ovládania: 
Corvus teraz pri inštalácii nezobrazuje informačnú správu o nutnosti použitia čítača obrazovky ak je nastavený tak, že sa čítač automaticky spúšťa pri opustení špeciálneho prostredia.
Aplikácia Počasie si teraz medzi jednotlivými vyhľadávaniami miest nepamätá posledný hľadaný text.
Pri použití aplikácie Rozpoznávanie bankoviek (Cash Reader) sa teraz počas rozpoznávania obrazovka nevypína automaticky.
Opravená chyba: 
V aplikácii Rozpoznávanie bankoviek (Cash Reader) je teraz pri použití syntézy reči od Google vyslovovaný pri rozpoznávaní euro bankoviek s modelom Bundle aj znak Eura.
Opravená chyba, spôsobujúca pád niektorých aplikácií s nekorektnou kontrolou vstupov pri použití Corvus klávesnice (napríklad Gmail).
Opravená chyba, spôsobujúca nedostupnosť niektorých prvkov používateľského rozhrania v niektorých aplikáciách s použitím švihania.
Opravená chyba, ktorá za určitých okolností spôsobovala pád aplikácie pri použití klávesnice hybridné písanie.
Opravená chyba, ktorá spôsobovala nesprávny pohyb po slovách v situácii, keď sa kurzor nachádzal na konci editačného poľa.
Opravených niekoľko drobných chýb v preklade do Češtiny.