Corvus Free

Corvus pracuje po nainštalovaní v bezplatnom režime (tzv. Corvus Free variant). V bezplatnom režime sú dostupné nasledujúce funkcie a aplikácie:

Corvus Čítač

Umožňuje prácu s bežnými aplikáciami operačného systému, resp. inými aplikáciami tretích strán nainštalovanými v telefóne. Aktivuje sa automaticky vždy mimo samoozvučeného Corvus Prostredia, ktoré je špeciálne navrhnuté pre zvýšenie efektívnosti ovládania smartfónov nevidiacimi a spolu s Corvus Čítačom je tiež súčasťou Corvusu. Po vstupe do spomenutého Corvus Prostredia sa Corvus Čítač automaticky deaktivuje a následne, po návrate do bežného prostredia Androidu, či vstupe do ktorejkoľvek aplikácie tretej strany sa čítač opätovne aktivuje.

Variant Corvus Free prináša všetky funkcie Corvus Čítača úplne bezplatne. Za žiadnu funkciu Corvus Čítača teda nemusíte platiť. Spoplatnené sú len niektoré aplikácie Corvus Prostredia, ktoré ale na využívanie vášho smartfónu nevyhnutne nepotrebujete. Spoplatnené aplikácie Corvus Prostredia významne zvyšujú efektivitu práce pri každodenných činnostiach pre tých, ktorí majú o to záujem. Medzi najzásadnejšiu bezplatnú funkcionalitu a vlastnosti Corvus Čítača patrí:

 • lineárne prezeranie objektov na obrazovke,
 • prehľadávanie obrazovky skúmaním dotykom (s možnosťou deaktivácie od Androidu 13),
 • funkcia inteligentného fokusu - urýchľuje prezeranie obrazovky spájaním popisu súvisiacich objektov (je ju možné deaktivovať), 
 • skákanie po preferovaných objektoch (tlačidlá, nadpisy, obrázky...) s možnosťou výberu predvoleného typu a skrývania nepoužívaných preferovaných objektov,
 • automatické rolovanie v zoznamoch,
 • možnosť rýchleho oznamovania a teda rozpoznávania najčastejších ovládacích prvkov a ich stavov nielen hlasom, ale aj charakteristickým zvukom,
 • preskakovanie veľkých objektov,
 • vlastné spracovanie gest (od Androidu 13) zvyšuje ich správnu rozpoznateľnosť, ale pridáva aj podporu pre mnoho nových gest (napr. viacprstové gestá),
 • možnosť pohybu po preferovaných objektoch a aktivovanie rôznych (aj vlastných) akcií / funkcií prostredníctvom virtuálnej brailovej vrstvy,
 • globálne nastavenia čítača pre bežné Android prostredie samostatne pre webové prostredie, ale aj veľmi podrobné individuálne nastavenia pre zvolené aplikácie,
 • plne mapovateľné gestá a skratky, 
 • k dispozícii je viac ako 110 mapovateľných funkcií / akcií, ktoré možno mapovať na základné gestá čítača a v Androide 13 a novšom aj na viacprstové gestá, či písmená brailovej vrstvy,
 • skratky možno definovať samostatne pre bežné Android prostredie a pre web,
 • funkcie, ku ktorým nie sú definované skratky možno vyvolať prostredníctvom ich kompletného zoznamu, ktorý je dostupný cez kontextovú ponuku čítača,
 • možnosť vyhľadávania textov na viditeľnej časti obrazovky,
 • extrahovanie textov z akýchkoľvek prezeraných objektov do editačného poľa Corvusu, kde s týmito textami možno ďalej pracovať,
 • možnosť automatického deaktivovania čítača pri zvolených samoozvučených aplikáciách tretích strán (najčastejšie pri hrách pre nevidiacich), 
 • podpora akcií prístupnosti, ale aj vytvárania vlastných jednoduchých akcií (emulujúcich postupnosť automatických kliknutí), či zložitejších makier (je možné ich len "naklikať", nevyžadujú poznanie programovacích jazykov),
 • možnosť popisovania nepopísanej grafiky,
 • OCR z obrázkov a obrázkových tlačidiel, manuálne, či automatické, ale aj OCR celej obrazovky s možnosťou poklikania na príslušný rozpoznaný text,
 • preklad textov vrátane automatizovaného preklad cudzojazyčných aplikácií,
 • export, import nastavení.

Písanie a editácia textov s Corvusom

V Corvus Free nie sú voči plateným variantom Corvusu nijako limitované ani možnosti písania a editácie textov. Nájdete tu:

 • všetky Corvus klávesnice
  • QWERTY klávesnica
  • Štandardné tlačidlá (3x4 klávesnica, ďalšie znaky na tlačidle sa zapisujú príklepom druhým prstom)
  • Písanie kreslením (3x4 klávesnica, ďalšie znaky na tlačidle sa zapisujú ťahaním prsta do strán)
  • Písanie dotykom (3x4 klávesnica určená predovšetkým slabozrakým, ďalšie znaky na tlačidle sa zapisujú viacnásobným rýchlim poklepaním, alebo pridržaním - ako na bežných tlačidlových telefónoch)
  • Hybridné písanie
  • Písanie výberom (písmená vyberáme ako na ovládači televízora, teda švihaním dole / hore vyberieme písmeno a švihom doprava ho zapíšeme - veľmi zdĺhavé, ale na motoriku najjednoduchšie)
  • Brailová klávesnica (umožňuje zapisovanie vo viacerých režimoch - v rukách, na stole, s automatickou či manuálnou aktiváciou, môže byť použitá ako primárna, tak i sekundárna a to s ktoroukoľvek inou Corvus klávesnicou - vtedy je primárne aktivovaná iná používateľom vybraná klávesnica a brailová klávesnica sa aktivuje len pri zvolenom natočení telefónu, tiež je ju možné používať nie len na zápis a editáciu textov, ale ako špeciálnu brailovu vrstvu na celkové ovládanie telefónu)
 • diktovanie hlasom (vyžaduje on-line pripojenie),
 • možnosť vkladania textov načítaním QR tagov napr. z obrazovky počítača,
 • možnosť vkladania a editácie špeciálnych znakov a vybraných emodži,
 • inteligentné frázy umožňujúce zadávanie často písaných slov, viet... fráz, alebo aj špeciálnych znakov, či emodži zapísaním používateľom preddefinovaných skratiek).

Aplikácie v Corvus Prostredí

Jediné, čo je v Corvus Free obmedzené je ponuka aplikácií Corvus Prostredia, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre potreby nevidiacich. Počítame s tým, že Corvus Free budú využívať predovšetkým používatelia čítača obrazovky a aplikácií tretích strán, preto v ponuke zabudovaných aplikácií Corvus Prostredia nenájdete najmä aplikácie na telefonovanie, správu kontaktov, SMSky, elektronickú poštu a niekoľko ďalších. Ako náhradu za tieto aplikácie používatelia Corvus Free môžu používať s plne funkčným čítačom ktorúkoľvek relevantnú a prístupnú aplikáciu tretej strany. Corvus Prostredie vo variante Corvus Free obsahuje:

 • aplikácia Zápisník - slúži na jednoduchú tvorbu poznámok zoradených podľa času a dátumu ich vytvorenia a ich prehľadávanie,
 • aplikácia Sťahovanie kníh - umožňuje jednoduché vyhľadávanie a sťahovanie kníh a časopisov z podporovaných knižníc (len oprávneným čitateľom, ktorým knižnice udelili prístupové oprávnenia). Aplikácia sprístupňuje tieto knižnice:
  • Slovenská knižnica pre nevidiacich
  • KTN
  • Digibooks
  • KDD
  • Mathilda
  • Librivox
  • Komentované filmy a besedy z trnka.biz
  • Zvukováknihovna.cz
 • aplikácia Hudobný prehrávač - slúži na prehrávanie zvukových súborov v bežných formátoch, automatické aj manuálne vytváranie záložiek, umožňuje prehrávanie kníh a časopisov stiahnutých pomocou aplikácie Sťahovanie kníh, podporuje skok na čas, ekvalizér, upravenie rýchlosti prehrávania, výšku tónu prehrávania a zosilnenie nahrávky,
 • aplikácia Diktafón - rýchle nahrávanie z rôznych vstupov, s nastaviteľnou kvalitou nahrávky,
 • aplikácia Kalkulačka - podporuje základné i pokročilejšie matematické funkcie, možnosť počítania príkladov so zátvorkami, zapamätanie si výsledkov, počítanie s premennými, percentá, reťazenie a prezeranie histórie výpočtov,
 • aplikácia Prekladač textu - umožňuje prekladať texty z a do viac ako 50 jazykov,
 • aplikácia Lieky - poskytuje možnosť plánovania a kontroly užívania liekov a základných meraní, obsahuje kompletný katalóg liekov zaradených do ADC číselníka aj s prepisom príbalových letákov,
 • aplikácia Počasie - poskytuje veľmi jednoduchý prístup k dátam o počasí z meteoblue.com, možnosť rýchleho prezerania počasia na obľúbených miestach,
 • aplikácia Západoslovenská distribučná - poskytuje informácie o aktuálnych výpadkoch a plánovaných odstávkach v elektrickej sieti Západoslovenskej distribučnej, umožňuje vyhľadať elektrikára vo vašej blízkosti, prípadne nahlasovať poruchy,
 • hra Gestá - ponúka tréning základných gest na ovládanie smartfónu, ale aj veľa zábavy a precvičenie postrehu hráča,
 • aplikácia Správca súborov - slúži na správu súborov a priečinkov v telefóne, podporuje základné funkcie na presun a premenovávanie súborov, otváranie a zdieľanie v Android aplikáciách,
 • aplikácia Makrá - je nástroj na veľmi jednoduchú tvorbu (bez programovania) jednoduchších i sofistikovanejších makier (automatizovaných úloh), ktoré vám uľahčia ovládanie vášho smartfónu a vykonávanie častých úkonov,
 • základné Nastavenia Corvusu - umožňujú nastaviť vlastnosti špeciálneho Corvus Prostredia, Corvus Čítača, klávesníc Corvusu, pripojiť sa na WIFI, nastaviť Corvus notifikácie,… proste nastaviť všetko potrebné,
 • Pomocník - ponúka zoznam použitých gest, informácie o telefóne a programe, kontrolu Android nastavení, informácie o donoroch, možnosť licencovať, či aktualizovať Corvus a tiež ponúka možnosť požiadať, či ponúknuť pomoc na diaľku prostredníctvom vzdialeného prístupu (od iného, resp. inému používateľovi Corvusu),
 • funkcionalita Corvus Launchera, ktorý zabezpečuje prístup k aplikáciám Corvusu, ale aj k ostatným aplikáciám Androidu a tiež poskytuje základné informácie o stave telefónu, je vzhľadom na predpoklad, že používatelia Corvus Free sa orientujú najmä na používanie štandardného prostredia Androidu a teda aj bežných louncherov v tomto variante tiež obmedzená (bez skratiek na hlavnej obrazovke). Zástupcov jednotlivých aplikácií Corvus Prostredia je ale možné prostredníctvom Správcu aplikácií prostredia Corvus "vytiahnuť" aj do väčšiny bežných launcherov.

Tiež pripomíname, že okrem vyššie uvedených aplikácií a funkcií si môžete bezplatne vyskúšať i plnú verziu Corvusu, a to až po dobu 90 dní. Stačí si len aktivovať demo licenciu priamo z Corvus Free. Po uplynutí skúšobnej doby sa fungovanie Corvusu opäť vráti do variantu Corvus Free.