Telefón

Aplikácia slúži na ručné vytáčanie telefónneho čísla. Jej jednoduché používateľské rozhranie pozostáva z editačného poľa s numerickou klávesnicou. Po zadaní telefónneho čísla možno hovor potvrdiť poklepaním po časti obrazovky mimo klávesnice alebo v ktorejkoľvek časti obrazovky v prípade, že je klávesnica vypnutá.

Aplikáciu možno použiť aj na aktivovanie rýchlej voľby.