Slovenská knižnica pre nevidiacich

Umožňuje manuálne aj automatické sťahovanie kníh a časopisov, zobrazuje novinky z knižnice, umožňuje komunikáciu v smere knižnica > používatelia. Podrobné informácie o module možno nájsť v samostatnom dokumente (len v Slovenčine) nachádzajúcom sa na tejto web stránke.