Register hovorov

Aplikácia Register umožňuje správu registrov hovorov. Po spustení sa zobrazí nasledujúca ponuka:volané čísla, neprijaté hovory, prijaté hovory, ostatné hovory