Detektor svetla

Jednoduchá aplikácia, ktorá po spustení vydáva tón, ktorého výška je závislá na intenzite svetla dopadajúceho na svetelný senzor telefónu. Čím je svetlo intenzívnejšie, tým vyšší je tón. Na displeji sa zobrazuje hodnota svetelnosti v luxoch. Aplikáciu je možné použiť len na telefónoch so senzorom svetla, ktorý sa zvyčajne nachádza v hornej časti displeja telefónu. Aplikáciu ukončite švihom doľava.
Tip: aplikáciu môžete použiť aj ako jednoduchý rozlišovač svetlých a tmavých farieb. Od svetlých farieb sa odráža viac a naopak od tmavších menej svetla. Ak teda v miestnosti s dostatkom svetla zamierite telefón svetelným senzorom na objekt, ktorého farbu chcete rozpoznať, bude telefón pri tmavých predmetoch vydávať nižší a pri svetlých vyšší tón.