Baterka

Jednoduchá aplikácia, ktorá umožňuje využiť telefón ako núdzové svietidlo. Po spustení sa zobrazí zoznam s troma položkami:

  • Vypnuté - nič nesvieti,
  • Blesk fotoaparátu (položka je dostupná len ak má telefón blesk) - ak je kurzor na tejto položke, blesk sa rozsvieti,
  • Displej - ako svetlo sa použije displej s jasom nastaveným na maximum a bielou farbou pozadia.