Prečítajme si svoju prvú SMSku.

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa budeme venovať čítaniu správ. Samotné čítanie správ je pomerne jednoduché a ukážeme si aj zopár vychytávok, ktoré môžeme pri čítaní správy, či iného textu použiť. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá.

Príchod novej správy nám COrvus ohlási zvukovým znamením, ktoré si môžeme sami nastaviť v nastaveniach. Informácia o doručení novej SMS správy sa zobrazí na hlavnej obrazovke COrvusu vyššie nad položkou ponuka. To preto, aby sme novú správu nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Nové správy a uvedením počtu prijatých, ešte neprečítaných správ. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým budeme mať v priečinku doručených správ nejaké správy neprečítané. Ak si chceme práve prijatú správu prečítať, poklepaním vstúpime do tejto položky. Vidíme, že sme sa presunuli  priamo do zoznamu doručených správ. Samozrejme, že sa sem môžeme kedykoľvek dostať aj poklepaním na položku ponuka, následne prešvihaním a poklepaním na položku správy a nakoniec prešvihnutím a poklepaním na položku doručené. Ak máme odosielateľa správy uloženého v kontaktoch, COrvus nám ohlási jeho meno, ak nie, tak telefónne číslo a pozíciu doručenej  SMS správy v zozname. Okrem toho v prípade, že sme správu ešte nečítali, oznámi nám COrvus aj to, že ide o správ  neprečítanú. Poklepaním na neprečítanú, ale môže byť aj na prečítanú doručenú správu sa nám SMSka  otvorí v novom okne a COrvus nám ju celú hneď aj prečíta. Toto okno nazývame neprepisovateľné editačné pole, pretože v ňom nie je možné text prepisovať. V takomto editačnom poli sa klávesnica nezobrazuje a jeho účelom je text len zobraziť a umožniť jeho pohodlné prečítanie. Aj keď nám COrvus po vstupe do správy SMSku celú prečítal, niekedy potrebujeme text správy ešte dôkladnejšie preskúmať napríklad čítaním slovách alebo po znakoch. Ako na to? Za chvíľu si ukážeme. Najskôr je však potrebné vedieť, že pri práci s textom sa miesto, kde práve píšem alebo čítam označuje zvislou blikajúcou čiarou – kurzorom. Písmeno sa zapíše naľavo od kurzora. Pri čítaní textu sa kurzor podľa typu gesta, ktoré použijem, môže pohybovať po znakoch, po  slovách, po riadkoch a podobne.

Gestá pri písaní a čítaní sa teda viažu na polohu kurzora v texte. Teraz si preberieme niektoré gestá, ktoré budeme potrebovať pri čítaní sms správy alebo iného textu.

Nachádzame sa v správach a máme otvorenú jednu z doručených správ. Kurzorom sme na jej začiatku. To znamená, že všetok text je umiestnený vpravo od kurzora. Veď všetci u nás čítame v smere zľava doprava. Preto, ak sa budeme chcieť posunúť o jeden znak ďalej, vykonáme gesto švih doprava, čím sa kurzor posunie o jeden znak doprava. COrvus prečíta ďalší znak, ktorý je teraz prvý od kurzora vpravo. Je to podobné, ako pri použití čítača na klasickom počítači. Takto si skúsme prejsť niekoľko znakov našej doručenej správy. Vidíme, že švihaním doprava sa po znakoch postupne prepracúvame na jej koniec. Švih doľava posúva kurzor o jeden znak doľava, teda v texte smerom späť. Corvus tentokrát prečíta znak, ktorý sme práve preskočili.  Aj to je rovnaké, ako na počítači. Ak som na začiatku textu, COrvus oznámi Začiatok. Rovnako ak som na konci textu, COrvus mi oznámi jeho Koniec. Jednoduchým švihaním doprava a doľava sa teda pohybujeme po znakoch. Pohyb po znakoch je príliš zdĺhavý a hodí sa len v špecifických situáciách. Oveľa častejšie budete určite používať pohyb po riadkoch. Švih nadol posunie kurzor o jeden riadok nadol. COrvus nám prečíta celý text zapísaný v danom riadku, do ktorého sme sa s kurzorom práve prešvihli. Švih nahor posunie kurzor o jeden riadok nahor. Na podobnom princípe funguje aj gesto dvoj švih doprava, teda švihnutie dvoma prstami naraz smerom doprava, ktoré posunie kurzor o jedno slovo doprava. A už určite tušíte, že dvojšvih doľava spôsobí, že budeme čítať text podzadu po slovách smerom na jeho začiatok. Ešte si spomeňte na doplnkové gestá dvojšvih smerom dolu a dvojšvih smerom hore. V zoznamoch sme sa vďaka nim presúvali veľmi rýchlo na koniec a späť na začiatok. Rovnako to funguje aj tu. Dvoj švih nadol posunie kurzor na koniec textu a dvojšvih nahor nás vráti opäť na jeho začiatok. S pomocou gest, ktoré sme si ukázali si teda môžme prečítať SMSku po znakoch, slovách, riadkoch, rýchlo sa dostať na jej začiatok aj koniec. Musíme priznať, že spôsob práce s textom považujeme v porovnaní s inými programami za veľmi silnú stránku COrvusu. Na záver si ešte ukážme, že ak podržím tlačidlo na zvyšovanie hlasitosti, teda shift 1 a súčasne švihnem jedným prstom doprava, spustím tým plynulé čítanie, ktoré bude pokračovať až kým sa správa celá neprečíta alebo kým sa opäť nedotknem displeja. Plynulé čítanie sa samozrejme spúšťa od miesta, kde s kurzor práve nachádza a smeruje na koniec textu. Ešte je dobré vedieť, že počas plynulého čítania nedochádza k automatickému vypnutiu displeja, možno to však urobiť stlačením tlačidla pre vypnutie telefónu. Plynulé čítanie bude pokračovať aj po uzamknutí obrazovky a šetríte tak batériu. Správu zavrieme poklepaním.                 

Na koniec si ešte všimnite, že keď budem v zozname správ postupne prechádzať smerom dolu, COrvus mi správy prečíta aj bez toho, aby som ich musela otvoriť. Takže pozor, na čítanie milostných správ. Je to však praktické, lebo ušetríte vaše prsty. Ak by ste COrvus potrebovali pred manželom rýchlo umlčať, stlačíte a uvoľníte tlačidlo na znižovanie hlasitosti, teda shift 1 a COrvus zmĺkne. Pri takomto čítaní správ sa však už po znakoch, či po slovách samozrejme pohybovať nemôžeme.

Na záver ešte jeden dobrý typ. Uvedomte si, že čím je písmo väčšie, tým menej sa ho zmestí na jeden riadok. Zatiaľ čo slabozrakí sa budú zrejme snažiť nastaviť písmo na čo najväčšie, nevidiaci môžu zvážiť naopak použitie čo najmenšieho písma, aby bol pohyb po riadkoch čo najefektívnejší. Veľkosť písma upavíme v nastaveniach COrvusu.

V tomto videu sme si ukázali, ako si prečítať správy a vyskúšali si funkciu plynulého čítania. Pre podrobné prezretie textu správy sme sa naučili jednoduché gestá na pohyb v texte po znakoch, slovách i riadkoch. Mimo iného nám pribudlo aj nové gestá shift 1 švih doprava na spustenie plynlého čítania a krátke stlačenie shift 2 na umlčanie COrvusu. No a keď sme sa povenovali tým novým správam, zaujímavosti o COrvuse, vylepšenia i akcie pre  corvusákov  nájdete aj v sekcii Novinky na našej webovej stránke www bodka corvuskit bodka com. Teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely nášho videotutoriálu.