Videotutoriály

Začíname s Corvusom

Ahojte, moje meno je Júlia a pracujem v neziskovej organizácii Stopka, v ktorej zamestnávame ľudí so zrakovým postihnutím. V Stopke od roku 2013 vyvíjame aj vlastný set aplikácií na sprístupnenie mobilných telefónov s operačným systémom Android nevidiacim a slabozrakým. Meno tohto programu je COrvus a ja spolu s mojimi kolegami vám predstavíme ako s ním čo najefektívnejšie pracovať. Verím, že po vzhliadnutí týchto inštruktážnych videí si COrvus natoľko zamilujete, že si už svoj život bez jeho pomoci nebudete vedieť predstaviť. Tieto videotutoriály vznikli aj vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Za túto pomoc ďakujeme.

Videotutoriály sú logicky zoradené tak, aby sme si prešli postupne ovládanie všetkých typov obrazoviek COrvusu. Aj keď jednotlivé videá na seba nadväzujú, môžete si vybrať, ktorá časť je pre vás dôležitá. Vždy sa na začiatku dozviete, čo musíte vedieť, aby ste ju zvládli a na konci si všetko pekne zopakujeme. Našou snahou je, aby s naučením sa konkrétnej veci bola vždy spojená aj nejaká praktická úloha, takže to, čo sa naučíme si neváhajte hneď odtestovať v praxi. No aj keď na toto video možno nevidíte, nemajte obavu, všetko, čo je na obrazovke sa vám snažíme prerozprávať. A keď budete túžiť po ďalších informáciách neváhajte navštíviť našu webovú stránku www bodka corvuskit bodka com. Tu nájdete kompletnú používateľskú príručku, kopu dobrých rád, odpovede na najčastejšie otázky, ale aj používateľské fórum. Tam môžete s ďalšími corvusákmi a samozrejme aj spolu s nami diskutovať o našom i vašom COrvuse. Ak COrvus ešte nemáte nainštalovaný, tak rýchlo stiahnuť demo z našej stránky. COrvus si môžete vyskúšať bez akýchkoľvek obmedzení až štvrť roka úplne zdarma. Takže vám prajem veľa zábavy s COrvusom a teším sa na stretnutie pri ďalšej z častí nášho videotutoriálu.  

 • Základný popis Corvusu i jeho častí Corvus Prostredie a Corvus Čítač

 • Popis fyzického vzhľadu smartfónu, jeho hmatateľných ovládacích prvkov, vstupov a dotykových plôch.

 • Popis fyzického vzhľadu smartfónu, jeho hmatateľných ovládacích prvkov, vstupov a dotykových plôch

 • Prvé 2 základné gestá nám umožnia prehliadať položky hlavnej obrazovky  Corvusu, resp. jednotlivé položky, ktoréhokoľvek z iných zoznamov. Dozvieme sa všetky informácie o stave telefónu, teda o nabití batérie, stave signálu, pripojenej WIFI sieti, čase a dátume a podobne.

 • Dve gestá, ktoré nám umožňujú vstúpiť do vybranej položky zo zoznamu a vrátiť sa späť na pôvodnú úroveň. Aj vďaka nim sa zanoríme až do zoznamu aplikácií a prezrieme si jednotlivé moduly Corvusu.  

 • Ukážeme si, akým jednoduchým spôsobom je možné uskutočniť hovor z uložených kontaktov, alebo z registra hovorov. Naučíme sa aj dve doplnkové gestá na rýchle skákanie v zoznamoch.

 • Predvedieme si prijatie a ukončenie hovoru dvoma spôsobmi a to hmatateľnými tlačidlami alebo gestami. Tiež sa naučíme dve jednoduché gestá na dvíhanie, ukončenie, prípadne odmietnutie hovoru.

 • Ukážeme si, ako zapísať telefónne číslo do editačného poľa telefón a následne ho vytočiť. Naučíme sa teda zapisovanie číslic na numerickej klávesnici, rovnako gesto aj ich mazanie a na prečítanie napísaného textu.

 • Na príklade vyhľadávania v kontaktoch si ukážeme použitie jednej z alfanumerických klávesníc v praxi. Naučíme sa písať na Corvus klávesnici a vďaka tomu budeme poľahky vyhľadávať konkrétny kontakt v zozname.

 • Ukážeme si, ako ľahko si môžeme vytvoriť a uložiť nový kontakt v zozname kontaktov.  Naučíme sa vyvolávať kontextovú ponuku a využívať niektoré jej funkcie.   

 • Ukážeme si ako ľahko si môžeme vytvoriť a uložiť nový kontakt z registra hovorov a z editačného poľa na vytáčanie telefónneho čísla. Zopakujeme si aj vyvolávanie kontextovej ponuky.

 • Budeme pracovať s modulom správy a vďaka Corvus klávesnici napíšeme text správy. Následne zadáme príjemcu formou zapísania čísla aj vyhľadaním v kontaktoch a správu pošleme.

 • Budeme pracovať s modulom správy, v ktorom budeme čítať prijaté správy. Ukážeme si, ako si správu prečítať plynulým čítaním, po znakoch, po slovách i po riadkoch.

 • Predvedieme si funkciu diktovania hlasom, pomocou ktorej si môžeme napísať správu, či mail.