Vytvorenie nového kontaktu s použitím kontextovej ponuky

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti si vysvetlíme, ako si môžeme uložiť kontakt a vysvetlíme si aj používanie kontextového menu najmä v kontaktoch. Predpokladáme, že už máte na veľmi dobrej úrovni zvládnuté základné gestá. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej aj alfanumerickej klávesnici.

Najprv si ukážeme vytvorenie kontaktu v zozname kontaktov. Na domovskej obrazovke poklepeme na položku Ponuka, následne prešvihaním sa dostaneme na položku Kontakty, do ktorej vstúpime poklepaním.    Corvus nám prečítal prvé meno zo zoznamu kontaktov. Na vytvorenie nového kontaktu využívame takzvanú kontextovú ponuku. Tí, ktorí pracujete s počítačom, kontextové ponuky bežne využívate napríklad pri práci so súbormi. Aktivujete ich klávesou, ktorá býva umiestnená vpravo od medzerníka, alebo ak na počítač vidíte, určite používate aj pravé tlačidlo myši. položky kontextovej ponuky sa prispôsobujú v závislosti od situácie a týkajú sa buď práce s položkou zoznamu, na ktorej práve stojíte, alebo celého zoznamu, v ktorom sa nachádzate. Bývajú v nej funkcie na mazanie, upravovanie, označovanie, kopírovanie, vyhľadávanie, či vytváranie nových položiek v zozname. Preto aj teraz, keď chceme vytvoriť novú položku v zozname, teda keď chcem pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov, aktivujeme najskôr kontextovú ponuku. To spravíme gestom poklepanie dvoma prstami naraz a to na hociktorej položke v zozname, teda na hociktorom mene. Ak by sme ale chceli napríklad uložený kontakt upravovať, kontextovú ponuku musíme vyvolávať priamo na tom kontakte, ktorý chceme upraviť. Po vykonaní gesta, ktoré pre zjednodušenie zvykneme nazývať aj dvojité poklepanie, teda poklepanie dvoma prstami súčastne sa dostaneme do zoznamu kontextovej ponuky. Vidíme, že dvojitom poklepaní sme sa dostali do kontextovej ponuky kontakt. Položky v nej prechádzame prešvihávaním, rovnako, ako aj v iných zoznamoch. Pozrime sa teda, čo kontextová ponuka pre kontakty skrýva. Tak, ako som hovorila, sú to všetko operácie, ktoré vykonávame buď s kontaktom, na ktorom sme stáli v čase, keď sme kontextovú ponuku vyvolali, alebo operácie týkajúce sa celého zoznamu. Nás momentálne zaujíma položka Nový, pretože chceme vytvoriť nový kontakt. Po poklepaní sa nám automaticky otvorí klávesnica a editačné pole pre vloženie krstného mena nového kontaktu. Napíšem meno a poklepaním mimo klávesnice sa mi otvorí editačné pole pre vloženie priezviska. Napíšem priezvisko, poklepem mimo klávesnice a otvorí sa číselná klávesnica a editačné pole pre vloženie čísla. Po napísaní čísla a poklepaní mimo klávesnice sa kontakt automaticky uloží do zoznamu kontaktov. Vytvorili sme teda úspešne kontakt na Jožka Mrkvičku a COrvus sa po uložení nového kontaktu nastavil na prvé meno v zozname kontaktov. No a keď to budem potrebovať, kontakt na kamaráta si poľahky nájdem v zozname kontaktov. Vďaka kontextovej ponuke si napríklad môžeme kontakty editovať, označovať, priradiť im vyzváňacie tóny, či rýchlu voľbu a podobne. 

V tomto videu sme si ukázali, ako si môžeme uložiť kontakt vytvorením nového kontaktu v zozname kontaktov. Naučili sme sa vyvolávať kontextovú ponuku vďaka ktorej môžeme pracovať s kontaktmi. Na a rovno si tak môžete uložiť do kontaktov aj ten náš, ktorý nájdete na našej webovej stránke www bodka corvuskit bodka com. Teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely videotutoriálov.