Volanie vytočením čísla z klávesnice

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa prvýkrát oboznámime s prepisovateľným editačným poľom, do ktorého budeme zapisovať jedinečnou klávesnicou COrvus. Nateraz pôjde o číselné editačné pole a číselnú klávesnicu v module Telefón. Verím, že po zvládnutí tejto časti videotutoriálu budete sami vedieť zapisovať čísla v ktoromkoľvek číselnom editačnom poli, ale hlavne si prvýkrát zatelefonujeme, keď nemáme telefónne číslo volaného uložené v kontaktoch, a musíme ho zadať ručne. Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať gestá švih hore, švih dolu, švih doľava, dvojšvih nadol, dvojšvih nahor a poklepanie.

Nachádzame sa na domovskej obrazovke COrvusu, kde poklepeme na položku Ponuka a zanoríme sa do zoznamu s prvou položkou telefón. Následne znova poklepeme na položku Telefón. Otvorilo sa nám editačné pole Vytočiť, v ktorom sa nachádza riadok, do ktorého sa zapisujú číslice a pod ním klávesnica s tlačidlami. Na prácu s v tomto editačnom poli sa teda potrebujeme  naučiť sa rozlišovať gestá, ktoré použijeme na klávesnici a gestá, ktoré môžeme použiť iba v priestore  zapisovacieho poľa nad klávesnicou. Keď je na displeji zobrazená klávesnica, zaberá zo spodu približne 2/3 obrazovky. Teda priestor na vyhľadanie čísiel na klávesnici je dostatočne veľký na manipuláciu.

Klávesnica pozostáva z dvanástich polí usporiadaných v štyroch riadkoch, v každom riadku po troch poliach. Má teda radenie číslic ako pri bežnom tlačidlovom telefóne teda takzvanú klávesnicu 3x4. Radenie číslic je v prvom riadku 1, 2, 3, v druhom 4, 5, 6, v treťom 7, 8, 9 a v poslednom * alebo+, 0 a mriežka.“

Časť obrazovky, na ktorej sa nachádza klávesnica, je možné prehliadať dotykom. Jedným prstom prechádzam po displeji a Corvus číta číslice, ktoré sú pod prstom. Keď nájdem číslicu, ktorú potrebujem zapísať, prst zodvihnem a číslica sa zapíše do zapisovacieho editačného poľa. Corvus to ohlási zvukovým signálom a znovu prečíta číslicu, ktorá sa zapísala. Prehliadaním a dvíhaním prsta si môžem z číslic zapísať celé telefónne číslo, ktoré potrebujem vytočiť. Nemusíte sa báť, že prstom výjdete mimo klávesnicu, nebude to žiaden problém . Ak sa vám to náhodu aj podarí, COrvus vám ohlási, že ste mimo klávesnice. Vtedy sa nachádzate v oblasti zapisovateľného poľa.

Ak sa náhodou pomýlite a zapíšete inú číslicu ako potrebujete, nevadí. Mazanie je veľmi jednoduché. Stačí, ak do priestoru klávesnice raz ťuknete dvomi prstami súčasne. Toto gesto zmaže číslicu zapísanú vľavo od kurzora. Ak budeme gesto opakovať, vieme tak postupne zmazať celé zapísané číslo. Corvus vždy prečíta číslicu, ktorú maže a to aj informáciou, že bola zmazaná. Tak máme aj mazanie plne pod kontrolou.  

Ak si potrebujeme overiť, čo sme zapísali, presunieme sa prstom do priestoru nad klávesnicou, teda tam, kde nám COrvus oznámi, že sme mimo klávesnice. Následne môžeme švihmi doľava posúvať kurzor postupne smerom k prvej zapísanej číslici a smerom doprava sa vrátime po čísliciach opäť na koniec zapisovaného čísla. Existuje ale aj iný spôsob, ako si jednoducho prečítame obsah celého okna.

Na vyvolanie tejto funkcie sa naučíme nové gesto. Pri tomto geste ide o kombináciu stláčania tlačidla hlasitosti a švihania. Tlačidlá hlasitosti sa väčšinou stláčajú prstom ruky, v ktorej držíme smartfón a švih sa vykonáva prstom druhej ruky. Takže stlačíme tlačidlo pre zníženie hlasitosti, teda shift 2, držíme ho stlačené, zároveň na obrazovke poklepeme jedným prstom a následne uvoľníme tlačidlo hlasitosti. COrvus ohlási Vytočiť editačné pole, čísla tlačidlá a zapísané číslo. Poklepaním jedným prstom na obrazovku v oblasti editačného poľa číslo aktivujeme a začneme telefonovať.  

V tomto videu sme sa teda naučili zapísať telefónne číslo do editačného poľa a zoznámili sme sa s numerickou klávesnicou. Jednoduchým gestom ťuknutím dvoma prstami naraz sme chybnú číslicu mazali, gestom stlačením zníženia hlasitosti a súčasne poklepaním sme si nechali prečítať obsah aktuálneho okna so zapísaným číslo. No a na záver poklepaním do priestoru mimo klávesnice sme telefónne číslo vytočili. Pevne verím, že ste vo vytáčaní boli úspešní a tak si na našej stránke www bodka corvuskit bodka com môžete vyhľadať aj naše telefónne číslo a v prípade potreby nám viete sami bez cudzej pomoci zatelefonovať. No a ja sa teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely videotutoriálov.