Rozpohybujme sa

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa prvýkrát oboznámime s prostredím COrvusu. Zistíme, aké jednoduché je pohybovať sa v jeho ponuke a vďaka prvým dvom gestám si prezrieme informácie o stave telefónu na hlavnej obrazovke.

Predpokladáme, že už poznáte, ako telefón správne uchopiť, kde má dotykovú obrazovku a kde ostatné ovládacie prvky.  Tiež predpokladáme, že telefón už máte zapnutý a COrvus správne nainštalovaný a aktivovaný. Neskôr sa k zapnutiu mobilu, inštalácii COrvusu a nastaveniu telefónu ešte vrátime.

Ak nemáte skúsenosť s dotykovou obrazovkou, je najskôr potrebné nacvičiť si vykonanie ľahkého švihu prstom po obrazovke. Švih je také rýchle pohladenie dotykového displeja. Telefón chyťte do jednej ruky a prstom druhej ruky vykonajte švih smerom dolu. Švih začnite v hodnej tretine displeja, nie však úplne hore pod okrajom a ukončite v spodnej tretine displeja. Gesto potrebuje mať určitú rýchlosť, nemalo by byť veľmi pomalé. Ak ste ho vykonali správne a zároveň máte obrazovku odomknutú, COrvus sa rozozvučí  a oznámi vám nejakú informáciu. Jej obsah nie je zatiaľ dôležitý, dôležité je to, že ste COrvus dokázali rozpohybovať. Verím, že sa vám to podarilo a ja vám gratulujem k prvému úspešnému gestu. Podobným spôsobom si vyskúšajte aj švih zhola hore. Končekom prsta v podstate opíšte oblúk. Začnete zo vzduchu, pohladíte displej a prst opäť dvihnete. Švihy môžete striedať a poriadne si ich tak natrénujte. Pre istotu upozorňujeme, že švih by mal byť plynulým pohybom. Nemali by ste položiť prst na obrazovku, po chvíli prst potiahnuť a potom opäť po chvíli zdvihnúť. Vtedy smartfón väčšinou nezareaguje. Pripomíname, že pri ovládaní telefónu nerozhoduje, kde sa dotýkate obrazovky. Dôležité sú gestá, ktoré sa na obrazovke vykonávate.

Švih dolu je v podstate to isté, ako keby ste na klasickej hmatateľnej klávesnici stlačili šípku dole. Rovnako švih nahor je to isté ako keby ste stlačili šípku hore. Jedným švihom sa posuniem v zozname vždy o jednu položku.

Rovno si teda môžeme prezrieť zoznam na hlavnej obrazovke COrvusu. Prvá položka v zozname je nazvaná Ponuka, respektíve COrvus oznámi vstup do ponuky. Spoľahlivo sa na ňu dostaneme stlačením tlačidla HOME. Pretože je táto položka najvyššie v zozname, ostatné položky si postupne prezrieme švihmi smerom dolu. Pozorne si vypočujte, aké máme položky na hlavnej obrazovke. Dozvedeli sme sa teda, stav batérie, signálu a na konci zoznamu dnešný dátum a čas. To, že sme na konci zoznamu zistíme aj tak, že COrvus okrem opakovania poslednej položky pri švihaní pípne. Teraz sa môžeme vrátiť späť v zozname švihaním smerom hore. Zároveň si všimnime, že COrvus neoznamuje len jednotlivé položky, ale na konci nám vždy povie na ktorej položke z koľkých sa práve nachádzame. To, že sme najvyššie v zozname okrem opakovania položky pri švihaní zistíme opäť aj z charakteristického pípnutia. Slabozrakým pomôže identifikovať začiatok a koniec zoznamu aj zarážka vo forme čiary, ktorá pribudne na položke v tom smere, do ktorého sa už nedá pokračovať. Zoznam si teda môžem ešte raz prejsť.                      Výborne. Dnes sme sa teda oboznámili s prvými dvoma gestami, ktoré potrebujeme na ovládanie COrvusu. Švih dole a švih hore sú v podstate to isté, čo šípky dolu a hore na klasickej klávesnici. COrvus sme rozpohybovali a  hneď sme si aj pozreli informácie o stave nášho telefónu.  S vašim prvým skutočným krokom v COrvuse sa môžete podeliť vo fóre nášho webu na adrese www bodka corvuskit bodka com a ja sa teším na stretnutie s vami v ďalšej časti videotutoriálu.