Prvý hovor z kontaktov a z registra hovorov

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým.

A konečne je to tu. Smartfón môžeme mať na kopu vecí ale s určitosťou ho máme na telefonovanie. Vďaka tomu, že sa už vieme pohybovať po položkách jednotlivých zoznamov, zanárať sa hlbšie a vracať späť, dokážeme už  zatelefonovať priateľovi , ktorého máme uloženého v kontaktoch, či vytočiť číslo z registra hovorov. Z domovskej obrazovky z jej prvej položky Corvus Ponuka, sa poklepaním dostaneme do zoznamu, ktorý začína položkou telefón, Corvus povie okno ponuka položka telefón 1 z 9. Švihom nadol sa dostaneme na položku kontakty, corvus povie kontakty 2 z 9. Poklepaním sa dostaneme na zoznam telefónnych kontaktov, ktoré máme uložené v smartfóne.       Švihaním nadol alebo nahor sa môžeme po kontaktoch pohybovať, presne tak, ako na domovskej obrazovke, či v ktoromkoľvek inom zozname položiek. COrvus nám bude čítať jednotlivé mená a ich poradie v zozname. Vidíme, že kontakty sú zoradené abecedne. Pretože vyhľadávať sa napísaním hľadaného mena sa naučíme neskôr, dnes musíme kontakt vyhľadať prešvihávaním. Povedzme si, že hľadáme napríklad Barboru. Šviháme teda smerom dolu, až kým ju nenájdeme v zozname. No dobre, Barboru teraz máme, ale čo keby sme chceli zatelefonovať Zuzane. Zoznam kontaktov je dlhý a z toľkého prešvihávania by nás bolela ruka. Mohli by sme napríklad napísať do vyhľadávanie meno Zuzana, samozrejme, keby sme to vedeli, ale Zuzana začína na z a teda s istotou bude niekde na konci zoznamu. My ju teda vieme nájsť ešte oveľa rýchlejšie, stačí ak sa naučíme doplnkové gesto, ktorým preskočíme na poslednú položku v zozname. Tým gestom je švih dvoma prstami smerom dole. To čo teda robíme jedným prstom, keď prechádzame o jednu položku nižšie, teraz spravíme súčasne s dvoma prstami. Švihneme zhora smerom dolu.  No a asi vám už napadlo, že ak miesto Zuzany potrebujeme zavolať napríklad Anke na začiatku zoznamu, urobíme to isté gesto len opačne, teda švihneme dvoma prstami súčasne zdola nahor. Vyskúšajme si to ešte raz. Dvoma prstami dolu. Dvoma prstami hore. Takého dvojprstové gestá kedy oboma prstami šviháme niektorým smerom označujeme aj ako dvojšvih. Jedna dobrá rada, ak sa vám gesto neradí, a v zozname sa neposúvate, skúste prsty oddialiť viac od seba. Často ich používatelia akoby zlepia dokopy, no telefón ich vtedy považuje len za jeden riadne tučný prst. No a môžem ísť konečne telefonovať. K tomu ale ešte jedna pripomienka, predtým, než začnete telefonovať, uvedomte si, že sme sa ešte naučili pokladať hovor, preto o položenie hovoru požiadajte tohto, s kým telefonujete.

Vyberieme si teda zo zoznamu kontaktov napríklad Betku a hovor uskutočníme opäť poklepaním na položku Betka. Následne sa hovor hneď začne vytáčať.

Podobne funguje aj Register hovorov, kde sa zaznamenávajú všetky prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Na domovskej obrazovke poklepaním vstúpime do položky ponuka, švihaním dole nájdeme položku Register.    V zozname Register sú 4 položky, kde nájdeme informácie o našich hovoroch. Na prvej položke sú informácie o volaných číslach, druhá položka sú neprijaté hovory, tretia položka sú prijaté hovory a štvrtá položka sú hovory ostatné. Do položky ostatné niektoré typy telefónov ukladajú napríklad odmietnuté hovory.  Vráťme sa opäť na položku volané hovory. Keď na ňu poklepeme , vidíme posledný hovor, ktorý sme uskutočnili pred chvíľou Betke. COrvus oznámil okrem mena volaného aj   dátum a čas, kedy sa hovor uskutočnil. Listovaním v tomto zozname si môžeme prejsť volané čísla a priamo z tohto zoznamu poklepaním uskutočniť hovor. Rovnako fungujú aj zoznamy neprijatých, prijatých a ostatných hovorov. Na záver vám ešte ukážeme, čo sa stane, ak vám niekto zavolá a vy hovor nepríjemte. Ide o takzvaný neprijatý alebo zmeškaný hovor. Bolo by samozrejme nepraktické, vždy sa ísť presvedčiť do registra neprijatých hovorov, či nám tam niečo nové nepribudlo. COrvus na to pamätá a na domovskej obrazovke vám v prípade neprijatého hovoru túto informáciu zobrazí ešte pred položkou ponuka. Je to preto, aby sme informáciu o neprijatom hovore nikdy neprehliadli. V podstate sa nad položkou ponuka vytvorí nová položka s názvom Neprijaté hovory s uvedením počtu neprijatých hovorov, ktoré sme si v registri ešte nepozreli. Táto informácia bude na domovskej obrazovke zobrazená až dovtedy, kým v registri neprijatých hovorov bude nejaká položka, ktorú sme doposiaľ nevideli. Ak si chceme pozrieť, kto nám volal, poklepaním vstúpime do položky Neprijaté hovory. Ocitli sme sa takou malou skratkou priamo v registri neprijatých hovorov, kde si teraz v zozname môžeme prezrieť, kto nám telefonoval, prípadne ho poklepaním rovno vytočiť. Ešte jedno upozornenie. Niekedy sa stáva, že sa vám na domovskej obrazovke zobrazí informácia o neprijatých hovoroch. Vy do nej vstúpite, pozriete si posledné neprijaté hovory a vrátite sa späť na hlavnú obrazovku. Ak ste videli všetky nové položky informácia o neprijatých hovoroch z domovskej obrazovky zmizne. No ak tam stále ostáva zobrazená verte, že nejaký neprijatý hovor ešte ušiel vašej pozornosti. A treba švihať nižšie v zozname.

V tomto videu sme teda zúročili to, čo sme sa doteraz naučili. Vďaka gestám na pohyb po zoznamoch a gestám na vstup do položky a späť sme sa dokázali zorientovať nielen v kontaktoch, ale aj v registri hovorov. Hovor sme uskutočnili poklepaním po mene kontaktu. Na rýchly presun na koniec a začiatok zoznamu sme sa naučili využívať doplnkové dvojprstové gestá, teda dvojšvihy  a to dvojšvih dolu a dvojšvih hore. Na záver vás pozývame na našu stránku www bodka corvuskit bodka com, kde nám cez kontaktný formulár môžete napísať, ako sa vám darí s osvojením gest a vás váš smartfón vďaka COrvusu poslúcha. A ja sa teším na stretnutie s vami v ďalšej časti videotutoriálu.