Prijatie a ukončenie hovoru

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa oboznámime s obrazovkou znázorňujúcou prichádzajúci hovor. Následne sa naučíme hovor prijať, ukončiť alebo odmietnuť. Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať základné gestá v COrvuse.

V predchádzajúcich kapitolách sme hovorili o vytáčaní telefónneho čísla. Čo však spraviť, ak niekto zavolá nám. Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke smartfónu zobrazí krátky zoznam, ktorý obsahuje dve položky – meno volajúceho a informáciu o telefónnom čísle volajúceho. Ak meno volajúceho nemáme uložené v našich kontaktoch, ukáže sa len telefónne číslo volajúceho.

V tomto zozname sa pohybujeme rovnako, ako aj v iných zoznamoch, teda švihom dolu a naspäť švihom hre. Prijať a odmietnuť hovor môžeme viacerými spôsobmi, ktoré sa sú žiaľ závislé od typu telefónu, ktorý vlastníte. COrvus sa tu musí riadiť obmedzeniami jednotlivých výrobcov. Z našich skúseností vieme, že nevidiaci často pri výbere smartfónu uprednostňujú také dotykové telefóny, ktoré majú fyzické nahmatateľné tlačidlo HOME. Tieto telefóny často, no nie vždy umožňujú dvíhanie hovoru práve prostredníctvom tohto tlačidla, čo je veľmi praktické. Týka sa to najmä telefónov od výrobcu Samsung. Túto vlastnosť odporúčame preveriť si pri kúpe telefónu. Ak teda máte hmatateľné tlačidlo HOME a správne nastavený telefón, ktorý to potrebuje, hovor prijmete krátkym stlačením tohto tlačidla. O niečo lepšia je situácia s tlačidlom POWER, ktoré je hmatateľné a takmer u každého typu telefónu, ktorý poznáme je ho možné využiť rovnako na ukončovanie, tak i odmietanie hovoru. Opäť stačí počas hovoru krátke stlačenie tohto tlačidla na ukončenie hovoru, alebo počas vyzváňania krátke stlačenie tohto tlačidla na odmietnutie hovoru. Aby sme si mohli prijímanie hovoru stlačením tlačidla HOME ukázať, musíme si počkať, kým nám niekto zavolá. Máme šťastie, práve niekto volá. Stlačením tlačidla HOME som dvihla prichádzajúci hovor. No a hovor môžem ukončiť stlačením tlačidla POWER. Rovnako tak môžem ukončiť prichádzajúci hovor.

Druhým spôsobom ako prijímať a odmietať hovory je použitie gest. Tento spôsob obsluhy hovorov musí byť povolený v COrvus Nastaveniach. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru vykonáme dvojprstovým gestom, a to  dvojšvih doľava. . Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doľava, len súčasne na obrazovke švihneme dvoma prstami naraz. Takto hovor odmietneme. Na prijatie prichádzajúceho hovoru využijeme dvojprstové gesto, takzvaný dvojšvih doprava. Toto gesto sa vykoná tak, ako švih doprava, len súčasne na obrazovke švihneme dvoma prstami naraz. Pripomíname, že dvojprstové gestá je potrebné vykonávať s dostatočným rozostupom oboch prstov od seba, aby ich telefón nepovažoval za jeden mohutný prst. Ale máme šťastie, niekto nám opäť volá a tak môže hovor dvojšvihom doprava prijať. Počas hovoru máme na obrazovke dvojpoložkový zoznam, ktorý si prezeráme rovnako ako každý iný zoznam, teda švihaním dolu a naspäť švihaním hore. Vidíme, že prvá položka v zozname je reproduktor. Po poklepaní na túto položku aktivujeme hlasitý odposluch počas hovoru. Opätovným poklepaním na tú istú položku hlasitý odposluch deaktivujeme. Druhá položka v zozname nám slúži na zrušenie prebiehajúceho hovoru. Na aktiváciu tejto položky  a teda na zrušenie hovoru, na položku rovnako poklepeme jedným prstom. Ešte dôležité upozornenie, smartfóny často sledujú svoju pozíciu voči uchu volajúceho. Preto, aby reagovali na vaše gestá, je telefón nevyhnutné oddialiť od ucha a dať ho ideálne do vodorovnej polohy obrazovkou smerom hore respektíve k vám. Ešte jedna zaujímavosť na koniec. Počas vyzváňania telefónu nás Corvus informuje o telefónnom čísle a mene volajúceho. Aby sme sa mohli zamerať na hlas Corvusu, môžeme zvonenie telefónu stíšiť krátkym stlačením tlačidla pre uberanie hlasitosti.

Dnes sme sa teda naučili ako zdvihnúť a odmietnuť prichádzajúci hovor a ako zrušiť práve prebiehajúci hovor. To všetko buď s pomocou tlačidiel HOME a POWER alebo s využitím dvojšvihu doľava na odmietnutie hovoru, dvojšvih doprava na prijatie hovoru. Tiež sme si ukázali, ako si stíšiť vyzváňanie, aby sme si mohli v pokoji vypočuť meno a číslo volajúceho. No a ja by som vás ešte rada pozvala na našu webovú stránku www bodka corvuskit bodka com. Teším sa na stretnutie s vami pri ďalšom pokračovaní videotutoriálov.