Dnu a von

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa hlbšie oboznámime s prostredím COrvusu. Zistíme, ako vstúpiť do ponuky, prezrieť si jej položky a vrátiť sa späť. Vďaka tomu sa oboznámime so zoznamom modulov, ktoré náš COrvus v sebe integruje.

Predpokladáme, že svoj telefón už poznáte a viete používať gestá švih hore a švih dolu. Predtým, než začneme uistite sa, že ste na prvej položke hlavnej obrazovky, ktorú COrvus oznamuje ako vstup do ponuky. Teraz si ukážeme, ako túto položku aktivovať. Inými slovami ako do tejto položky vstúpiť.  Sme teda na položke ponuka, do ktorej vstúpime poklepaním. Tým sa myslí gesto pri ktorom dvakrát tesne za sebou koncom prsta poťukáme na obrazovku telefónu. Opäť nie je dôležité v ktorej časti obrazovky. Dôležité je, aby sme to spravili dostatočne rýchlo. Ak sme poklepanie vykonali správne, COrvus sa opäť ozve a oznámi názov okna ponuka, a prvú položku v zozname tohto okna, ktorou je telefón. Znamená to, že sme úspešne do ponuky vstúpili. Niekedy to označujeme aj ako zanorenie o úroveň hlbšie. Položky v zozname ponuka si rovnako, ako položky v zozname na hlavnej obrazovke prezrieme švihaním smerom dolu a nazad švihmi hore. Teraz už vieme, aké všetky funkcie sa skrývajú v položke ponuka. Zároveň nás pri prehliadaní tohto zoznamu zaujala položka aplikácie, lebo horíme zvedavosťou, čo všetko nám COrvus v nej ponúka. Švihaním dolu teda zídeme na položku aplikácie. Do položky vstúpime gestom, ktoré už poznáme teda  poklepaním. Zanoríme sa tým opäť hlbšie.  COrvus nám pri úspešnom vstúpení do položky Aplikácie oznámil, že sme vstúpili do okna aplikácie, sme na položke Poznámky, ktoré sú ako 1. položka zo zoznamu 16 položiek. Samozrejme v čase, kedy pozeráte toto video tých položiek už môže byť oveľa viacej, keďže COrvus sa rýchlo rozvíja. Prezrime si teda ešte položky v tomto zozname švihaním dolu a nazad švihaním hore. Pozreli sme si teda koľko zaujímavých funkcií sa v COrvus Prostredí ešte skrýva. Tieto funkcie zvykneme označovať aj ako moduly COrvusu. Keď sa teraz chceme vrátiť o úroveň vyššie, spravíme to druhým gestom, ktoré vás dnes chcem naučiť. Nebojte sa, je veľmi jednoduché. Presne tak, ako ste pred chvíľou švihali dolu a hore, teraz urobíte jeden švih smerom doľava. Opäť sa oblúčikom s ľahkosťou dotknete displeja, potiahnete prst z pravej strany na ľavú a hneď ho dvihnete. Môžeme si to skúsiť. Výborne. Vidíte, že v COrvuse sme sa opäť vrátili do okna ponuka a stojíme na položke aplikácie. Ak chceme v zoznamoch vyjsť ešte o úroveň vyššie, opäť švihneme doľava. Všimnite si, že na to, aby sme sa vrátili o úroveň vyššie môžeme stáť na ktorejkoľvek položke v zozname, nemusíme byť len na jeho vrchu. Poďme, vyskúšajme to. A sme späť, presne tak, odkiaľ sme začali. Na položke ponuka na hlavnej obrazovke. Ak by sme sa ešte raz skúsili švihnúť doľava, na vyššiu úroveň už nevyjdeme, na čo nás COrvus zvukovo upozorní.

Dnes sme sa teda naučili ako vstupovať  do jednotlivých položiek zoznamov, zopakovali sme si prezeranie zoznamov a nakoniec sme sa naučili ako sa opäť vynoriť späť. Využili sme gesto poklepanie, teda dvakrát poťukať jedným prstom kdekoľvek na obrazovku, aby sme vstúpili do ponuky. Môžeme to prirovnať ku klávese Enter na klávesnici. Zároveň sme sa naučili aj vyjsť o úroveň späť a to jednoduchým gestom švih doľava. Ak vás zaujala ponuka modulov, ktorých zoznam sme si dnes prešli a ste zvedaví čo dokážu, pozývam vás na našu webovú stránku www bodka corvuskit bodka com kde sú funkcie jednotlivých modulov popísané. Aspoň budete vedieť , čo všetko skvelé vás ešte čaká. Aj preto sa tešíme na stretnutie s vami v ďalšej časti videotutoriálu.