Diktovanie hlasom

Ahojte, moje meno je Júlia a vy sledujete videotutoriál, v ktorom vám postupne s mojimi kolegami predstavujeme používanie setu aplikácií COrvus na sprístupnenie mobilného telefónu s operačným systémom Android  nevidiacim a slabozrakým. V tejto časti sa budeme venovať diktovaniu hlasom. Ukážeme si, ako napísať správu aj zadať príjemcu správy formou diktovania hlasom. Svoju prvú nadiktovanú správu odošleme. Predpokladáme, že už máte na dobrej úrovni zvládnuté základné gestá a ovládate písanie. Určite si pred touto časťou videotutoriálu pozrite aj časť venovanú numerickej a alfanumerickej klávesnici, ako aj odosielaniu správ.

Ovládanie telefónu hlasom sa stáva už bežnou súčasťou funkcií telefónov a toto zjednodušenie ovládania využívajú nielen zrakovo postihnutí užívatelia. Funkcia diktovanie hlasom funguje vo všetkých prepisovateľných editačných poliach – to znamená napríklad tak, kde píšeme svoju SMSku, v editačnom poli, kde vytáčate číslo volaného, v editačnom poli určenom na vyhľadávanie, dokonca aj v kalkulačke. Praktické je najmä pri tvorbe e-mailov, pretože tie obvykle obsahujú viacej textu a hlavne, keď posielate e-maily znamená to, že ste zrejme pripojený na internet, a to je základná podmienka pre to, aby ste túto skvelú funkciu mohli používať. Okrem podmienky pripojenia na internet je tu ešte jedno obmedzenie, a to ruchy okolitého prostredia. Pre čo najpresnejšie rozpoznanie reči je potrebné pamätať na niekoľko zásad – diktovanie hlasom funguje najlepšie v nehlučnom prostredí – teda ak máme zapnuté rádio, televízor, prípadne sme na hlučnej ulici, môže byť so správnosťou prepisu problém. Pri diktovaní musíme hovoriť zrozumiteľne, nepoužívať slang a hovoriť gramaticky správne.

Ukážeme si, ako s využitím funkcie diktovania hlasom môžeme napísať text SMS správy, vyhľadať kontakt na jej adresáta. Takto pošleme svoju prvú nadiktovanú správu. Ale pekne po poriadku. Na hlavnej obrazovke poklepeme na položku Ponuka, následne sa prešviháme na položku Správy, ktorú potvrdíme poklepaním. Rovnako poklepaním potvrdíme aj  novú správu a v nej položku upraviť text. Teraz sa nachádzame v prepisovateľnom editačnom poli určenom na zapísanie textu novej správy. Na obrazovke je zobrazená aj klávesnica, ktorú môžeme kedykoľvek použiť, no my si ju zatiaľ nevšímajme. Rozpoznávanie reči aktivujeme stlačením a podržaním tlačidla pre pridávanie hlasitosti – teda shift 1. Keď zaznie krátky zvukový signál, v prednastavenom stave je to cca po 3 sekundách, môžeme začať diktovať. Tlačidlo pridávania hlasitosti držíme stlačené po celú dobu diktovania. Telefón držíme v prirodzenej polohe pred sebou. Po dokončení diktovania uvoľníme tlačidlo pridávania hlasitosti. Diktovanie bude ukončené automaticky v prípade, ak sa počas diktovania odmlčíme na dlhší čas. Po dokončení diktovania bude rozpoznaný text vložený na pozíciu kurzora a zároveň bude vyslovený pomocou hlasového výstupu. Ak by sme chceli pokračovať v diktovaní, znovu stačí stlačiť tlačidlo, počkáme na zvukový signál a začneme hovoriť. Pre ukončenie diktovania znovu pustíme tlačidlo hlasitosti. Corvus rozpoznáva často používané interpunkčné znamienka, či iné znaky – napr. bodku, čiarku, otáznik, nový riadok, zátvorka a pod. Ak chcem však  vetu ukončiť bodkou, musím ju na konci diktovania aj vysloviť. Teda keď vyslovím napríklad Prídem hneď bodka Zazvoním bodka, Corvus zapíše dve vety a obe budú ukončené bodkou. Nadiktovaný text je možné prehliadať, či editovať úplne rovnako ako text napísaný na klávesnici. Takže ak sa pri diktovaní vyskytla nejaká chybička, či preklep, gestami na pohyb po texte sa k nej viete dostať a opraviť pomocou zobrazenej klávesnice. Alebo chybné slovo vymazať a nadiktovať ho znova. Pretože píšeme SMS správu a nie napríklad e-mail alebo poznámku, máme pre vás jedno odporúčanie. Corvus sa snaží text zapisovať gramaticky správne, teda aj s diakritikou. SMS správy je však lepšie posielať bez diakritiky, pretože sa tak vojde do jednej správy oveľa viac znakov. Ak platíme za každý SMSku zvlášť, je lepšie využiť funkciu odstránenia diakritiky. Vyvolaním kontextovej ponuky k správe, môžem cez položku odstrániť diakritiku z aktuálneho textu nechať vymazať všetky dĺžne a mäkčene. Táto funkcia je dostupná aj v iných editačných poliach, ale v SMS správe má  najväčšie čaro.

Keď máme nadiktovaný text správy poklepeme v oblasti mimo klávesnice, čím sa vrátime na zoznam položiek novej správy. Švihnutím sa presunieme na položku Pridať príjemcov (zoznam), na ktorej poklepeme. Spustí sa zoznam všetkých uložených kontaktov. Aby sme mohli využiť diktovanie hlasom v tomto zozname, musíme najskôr vyvolať editačné pole s klávesnicou na vyhľadávanie v kontaktoch. To spravíme gestom shift 1 švih dolu. Po zobrazení editačného poľa hľadať spustíme funkciu diktovania pridržaním hlasitosti hore, teda shift 1. Opäť držíme a po zvukovom signále nadiktujeme meno hľadanej osoby. Následne shift 1 uvoľníme a zapísané meno potvrdíme poklepaním mimo klávesnice. Zo zoznamu vyberieme adresáta našej správy a poklepaním ho vložíme do SMSky . Potom nám stačí už len správu odoslať. Prejdeme na poslednú položku v zozname a poklepaním potvrdíme. Hotovo. Prvá nadiktovaná správa je na svete.

Ešte si môžeme ukázať, že podobne funguje diktovanie aj v editačnom poli modulu telefón. Poklepaním položky ponuka na domovskej obrazovke a následne poklepaním na položke telefón sa dostaneme do editačného poľa na zadanie telefónneho čísla, ktoré chceme zavolať. Opäť nám stačí len pridržať shift 1, po zapípaní nadiktovať telefónne číslo a shift 1 uvoľniť. Už nám stačí len poklepanie mimo klávesnice a telefonujeme.

Ďalšie podrobnosti k interpunkčným znamienkam a matematickým znakom používaným v kalkulačke možno nájsť v používateľskej príručke. Na záver dva dobré tipy. Po prvé. Ak potrebujete nadiktovať COrvusu nejaký dlhší text, je to dobré spraviť po častiach a nie na jednu dlhokánsku nahrávku. A po druhé. Interval po ktorý so stlačeným shiftom 1 čakáte na pípnutie signalizujúce začatie rozpoznávania vášho hlasu sa dá nastaviť. Pokojne ho v nastaveniach COrvusu môžete skrátiť len na 1 sekundu.

V tomto videu sme si ukázali, ako funguje diktovanie hlasom, ktoré môžeme používať v prepisovateľných editačných poliach COrvusu. Funkcia sa vyvoláva gestom podržania tlačidla shift 1, začneme diktovať po zaznení signálu a tlačidlo držíme počas diktovania stlačené. Po uvoľnení sa diktovanie ukončí a rozpoznaný text zapíše. S pomocou tejto funkcie sme napísali text správy, ako aj vyhľadali príjemcu SMSky. No a potom už len stačilo odoslať. Tak poľahky sme si aj zatelefonovali. O svoje skúsenosti s diktovaním v COrvuse sa môžete podeliť s ostatnými používateľmi na používateľskom fóre na našej stránke www bodka corvuskit bodka com. Teším na stretnutie s vami pri ďalšom diely nášho videotutoriálu.