Audio tutorials

  • aplikácia Kalendár

    Ako pracovať s aplikáciou Kalendár, ktorá je súčasťou aplikačného setu Corvus? Ukážeme vám, ako aplikáciu spustiť, ako sa v nej pohybovať, ako si pridať novú udalosť, ako pracovať s viacerými kalendármi, či ako si aplikáciu nastaviť podľa svojich potrieb.

  • aplikácia Lieky

    Ako pracovať s aplikáciou Lieky, ktorá je súčasťou aplikačného setu Corvus? Ukážeme vám, ako aplikáciu spustiť, ako sa v nej pohybovať, ako si naplánovať pravidelné podávanie liekov, alebo pravidelné merania, zároveň tiež, ako vám aplikácia oznámi, že máte užiť svoj liek a ako jej vy spätne potvrdíte, že ste tak urobili, alebo užitie lieku odložili na neskôr.